Sanering av eldningsolja i industrilokal Kungälv 2010-12-31
Sanering av eldningsolja i industrilokal Kungälv 2010-12-31

Sanering av eldningsolja i industrilokal Kungälv 2010-12-31
Sanering efter trafikolycka med plogbil Landvetter 2010-12-30
Sanering efter trafikolycka med plogbil Landvetter 2010-12-30
Utläggning av absorb i förebyggande syfte vid transformator Härryda 2010-12-29

Utläggning av absorb i förebyggande syfte vid transformator Härryda 2010-12-29

Brand i industrilokal Göteborg 2010-12-26

Brand i industrilokal Göteborg 2010-12-26

Brand i industrilokal Göteborg 2010-12-26

Oljeläckage från lastbil Torslanda 2010-12-16

Oljeläckage från lastbil Torslanda 2010-12-16
Lastbilsolycka riksväg 40 Ryamotet 2010-12-16

Lastbilsolycka riksväg 40 Ryamotet 2010-12-16

Lastbilsolycka riksväg 40 Ryamotet 2010-12-16
Sanering släckvatten i samband med brand i fastighet Surte 2010-12-15
Sanering släckvatten i samband med brand i fastighet Surte 2010-12-15
Sanering släckvatten i samband med brand i fastighet Surte 2010-12-15
Lastbilsolycka Lerum 2010-12-09

Lastbilsolycka Lerum 2010-12-09
Lastbilsolycka Lerum 2010-12-09
Dieselläckage från sjunken båt Göteborg 2010-12-08
Dieselläckage från sjunken båt Göteborg 2010-12-08
Dieselläckage från sjunken båt Göteborg 2010-12-08

Sanering efter brand i kompressor Uddevalla 2010-12-08

Sanering efter brand i kompressor Uddevalla 2010-12-08

Sanering efter brand i kompressor Uddevalla 2010-12-08
Dieselläckage Spårhagavägen 2010-12-07
Dieselläckage Spårhagavägen 2010-12-07
Dieselläckage Spårhagavägen 2010-12-07

Lastbilsolycka väg 182 Asklanda 2010-12-06

Lastbilsolycka väg 182 Asklanda 2010-12-06

Lastbilsolycka väg 182 Asklanda 2010-12-06

Lastbilsolycka väg 182 Asklanda 2010-12-06

Lastbilsolycka väg 182 Asklanda 2010-12-06

Sanering motorolja tvätthall Älvängen 2010-12-05

Sanering motorolja tvätthall Älvängen 2010-12-05

Sanering motorolja tvätthall Älvängen 2010-12-05
Sanering efter lastbilsolycka Kungälv 2010-12-02

Sanering efter lastbilsolycka Kungälv 2010-12-02

Sanering efter lastbilsolycka Kungälv 2010-12-02

Sanering av hydraulolja på E6:an Fjärås 2010-12-01

Sanering av hydraulolja på E6:an Fjärås 2010-12-01

Sanering diesel efter läckage från kranbil Göteborg 2010-12-01

Sanering diesel efter läckage från kranbil Göteborg 2010-12-01

Dieselläckage från traktor Vara 2010-11-29

Dieselläckage från traktor Vara 2010-11-29

Dieselläckage från traktor Vara 2010-11-29

Sanering efter läckage från plastkärl Partille 2010-11-25
Sanering efter läckage från plastkärl Partille 2010-11-25
Sanering efter läckage från plastkärl Partille 2010-11-25
Sanering efter lastbilsolycka väg 26 Hestra 2010-11-23
Sanering efter lastbilsolycka väg 26 Hestra 2010-11-23

Sanering efter lastbilsolycka väg 26 Hestra 2010-11-23
Sanering efter bensinläckage Hindås 2010-11-21
Sanering efter bensinläckage Hindås 2010-11-21
Sanering efter bensinläckage Hindås 2010-11-21

Dieselläckage från arbetsfordon tåg Öxnered 2010-11-08

Dieselläckage från arbetsfordon tåg Öxnered 2010-11-08

Dieselläckage från arbetsfordon tåg Öxnered 2010-11-08

Lastbilsolycka väg 183 Fristad 2010-11-05

Lastbilsolycka väg 183 Fristad 2010-11-05

Lastbilsolycka väg 183 Fristad 2010-11-05

Bärgning av Lulltruck ur hamnbassäng Göteborg 2010-11-03

Bärgning av Lulltruck ur hamnbassäng Göteborg 2010-11-03

Bärgning av Lulltruck ur hamnbassäng Göteborg 2010-11-03

Sanering transformatorolja Skövde 2010-10-27

Sanering transformatorolja Skövde 2010-10-27

Sanering efter lastbilsolycka Sjövik 2010-10-26
Sanering efter lastbilsolycka Sjövik 2010-10-26

Sanering efter lastbilsolycka Sjövik 2010-10-26

Sanering av olja/diesel efter vältning med lastbil Kungsbacka 2010-10-22

Sanering av olja/diesel efter vältning med lastbil Kungsbacka 2010-10-22
Sanering av färg Danska vägen Göteborg 2010-10-21
Sanering av färg Danska vägen Göteborg 2010-10-21
Dieselläckage Lerum 2010-10-20
Dieselläckage Lerum 2010-10-20

Dieselläckage från lastbil Kungälv 2010-10-20
Dieselläckage från lastbil Kungälv 2010-10-20

Dieselläckage från lastbil Kungälv 2010-10-20
Oljeläckage Lergöksgatan Göteborg 2010-10-19

Oljeläckage Lergöksgatan Göteborg 2010-10-19
Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2010-10-18

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2010-10-18

Sanering av glykol/vatten Gårdsten 2010-10-16

Sanering av glykol/vatten Gårdsten 2010-10-16
Oljesanering Lödöse Varv 2010-10-16

Oljesanering Lödöse Varv 2010-10-16

Oljesanering Lödöse Varv 2010-10-16

Bensinläckage Kungälv 2010-10-06

Bensinläckage Kungälv 2010-10-06

Länsning av olja hamnen Träslövsläge 2010-10-04
Dieselläckage från lastbiltank Göteborg 2010-09-29

Dieselläckage från lastbiltank Göteborg 2010-09-29

Dieselläckage från lastbiltank Göteborg 2010-09-29

Sanering av trafo.olja efter åverkan på mindre station Borås 2010-09-27

Sanering av trafo.olja efter åverkan på mindre station Borås 2010-09-27

Sanering av trafo.olja efter åverkan på mindre station Borås 2010-09-27
Hydrauloljeläckage från grävmaskin Alingsås 2010-09-17

Hydrauloljeläckage från grävmaskin Alingsås 2010-09-17

Hydrauloljeläckage från grävmaskin Alingsås 2010-09-17

Hydrauloljeläckage Tollered 2010-09-16

Hydrauloljeläckage Tollered 2010-09-16

Hydrauloljeläckage Tollered 2010-09-16
Läckage av olja Göteborg 2010-09-13

Läckage av olja Göteborg 2010-09-13
Läckage av olja Göteborg 2010-09-13

Dieselutsläpp i ån Nossan Herrljunga 2010-09-03

Dieselutsläpp i ån Nossan Herrljunga 2010-09-03

Dieselutsläpp i ån Nossan Herrljunga 2010-09-03

Hydrauloljeläckage från skylift Angered 2010-08-31

Hydrauloljeläckage från skylift Angered 2010-08-31

Hydrauloljeläckage från skylift Angered 2010-08-31

Sanering efter brand i buss Gråbo 2010-08-27
Sanering efter brand i buss Gråbo 2010-08-27

Sanering efter brand i buss Gråbo 2010-08-27

 

 

Sanering hydraulolja Partille 2010-08-27

Sanering hydraulolja Partille 2010-08-27

Sanering hydraulolja Partille 2010-08-27
Sanering efter lastbilsolycka Riksväg 27 Tranemo 2010-08-26
Sanering efter lastbilsolycka Riksväg 27 Tranemo 2010-08-26

 

Sanering efter lastbilsolycka Riksväg 27 Tranemo 2010-08-26

Lastbilsolycka Riksväg 41 Veddige 2010-08-25

Lastbilsolycka Riksväg 41 Veddige 2010-08-25

Lastbilsolycka Riksväg 41 Veddige 2010-08-25

Läckage av flytande svavel från tanktrailer Varberg 2010-08-20

Läckage av flytande svavel från tanktrailer Varberg 2010-08-20

Läckage av flytande svavel från tanktrailer Varberg 2010-08-20

Läckage från oljefat Älvängen 2010-08-20

Läckage från oljefat Älvängen 2010-08-20

Läckage från oljefat Älvängen 2010-08-20
Oljeläckage från buss Torslanda 2010-08-17

Oljeläckage från buss Torslanda 2010-08-17
Lastbilsolycka E6 Skee 2010-08-16

Lastbilsolycka E6 Skee 2010-08-16

Lastbilsolycka E6 Skee 2010-08-16

Lastbilsolycka E6 Skee 2010-08-16

Tankbilsolycka Rösebo Frändefors 2010-08-16

Tankbilsolycka Rösebo Frändefors 2010-08-16

Tankbilsolycka Rösebo Frändefors 2010-08-16

Sanering olja efter båtbrand Torslanda 2010-08-12

Sanering olja efter båtbrand Torslanda 2010-08-12

Sanering olja efter båtbrand Torslanda 2010-08-12

Upptagning olja med skimmer Uddevalla 2010-08-12

Upptagning olja med skimmer Uddevalla 2010-08-12

Upptagning olja med skimmer Uddevalla 2010-08-12

Sanering lastbilsolycka väg 183 Herrljunga 2010-08-02

Sanering lastbilsolycka väg 183 Herrljunga 2010-08-02

Sanering lastbilsolycka väg 183 Herrljunga 2010-08-02

Sanering lastbilsolycka väg 183 Herrljunga 2010-08-02

Sanering av färg efter brand i släp Björketorp 2010-07-27

Sanering av färg efter brand i släp Björketorp 2010-07-27

Sanering av färg efter brand i släp Björketorp 2010-07-27
Lastbilsolycka Viared Borås 2010-07-26

Lastbilsolycka Viared Borås 2010-07-26

Lastbilsolycka Viared Borås 2010-07-26

Sanering av hydraulolja Partille 2010-07-25

Sanering av hydraulolja Partille 2010-07-25

Sanering av hydraulolja Partille 2010-07-25
Sanering motorolja i dike väg 914 Kville 2010-07-13
Sanering motorolja i dike väg 914 Kville 2010-07-13

Sanering olja efter läckage från kraftstation Trollhättan 2010-07-08

Sanering olja efter läckage från kraftstation Trollhättan 2010-07-08

Sanering olja efter läckage från kraftstation Trollhättan 2010-07-08

Sanering olja efter läckage från kraftstation Trollhättan 2010-07-08

 

 

Sanering transformatorolja efter åverkan i ställverk Göteborg 2010-07-05

Sanering transformatorolja efter åverkan i ställverk Göteborg 2010-07-05

Sanering transformatorolja efter åverkan i ställverk Göteborg 2010-07-05

Sanering diesel efter vältning med lastbil Borås 2010-06-23
Sanering diesel efter vältning med lastbil Borås 2010-06-23
Sanering diesel efter vältning med lastbil Borås 2010-06-23

Sanering av hydralolja Kållered 2010-06-21

Sanering av hydralolja Kållered 2010-06-21

Sanering efter dieselläckage från kompressor Alingsås 2010-06-17

Sanering efter dieselläckage från kompressor Alingsås 2010-06-17
Sanering efter dieselläckage från buss Angered 2010-06-17
Sanering efter dieselläckage från buss Angered 2010-06-17
Sanering transformatorolja Lysekil 2010-06-14
Sanering transformatorolja Lysekil 2010-06-14
Sanering transformatorolja Lysekil 2010-06-14
Hydrauloljeläckage från maskin Göteborg 2010-06-08

Hydrauloljeläckage från maskin Göteborg 2010-06-08

Hydrauloljeläckage från maskin Göteborg 2010-06-08
Oljeläckage från buss Tuve 2010-06-08
Oljeläckage från buss Tuve 2010-06-08

Sanering diesel efter läckage från cistern Mariestad 2010-06-07

Sanering diesel efter läckage från cistern Mariestad 2010-06-07
Sanering olja i oljerum Mölndal 2010-06-05

Sanering olja i oljerum Mölndal 2010-06-05

 

Sanering efter brand i grävmaskin Göteborg 2010-06-03
Sanering efter brand i grävmaskin Göteborg 2010-06-03
Sanering efter brand i grävmaskin Göteborg 2010-06-03

Oljeläckage från buss Hovås 2010-06-03

Oljeläckage från buss Hovås 2010-06-03

Oljeläckage från buss Hovås 2010-06-03
Sanering efter oljeläckage från buss Göteborg 2010-05-27

Sanering efter oljeläckage från buss Göteborg 2010-05-27

Dieselläckage från kompressor Hällingsjö 2010-05-26

Dieselläckage från kompressor Hällingsjö 2010-05-26

Lastbilsolycka Älvsborgsbron Göteborg 2010-05-26

Lastbilsolycka Älvsborgsbron Göteborg 2010-05-26

Lastbilsolycka Älvsborgsbron Göteborg 2010-05-26
Tankbilsolycka Kärna Kungälv 2010-05-24
Tankbilsolycka Kärna Kungälv 2010-05-24
Tankbilsolycka Kärna Kungälv 2010-05-24
Sanering diesel efter åverkan på cistern Rävlanda 2010-05-23
Sanering diesel efter åverkan på cistern Rävlanda 2010-05-23
Sanering diesel efter åverkan på cistern Rävlanda 2010-05-23
Oljeläckage från bil Lerum 2010-05-21

Oljeläckage från bil Lerum 2010-05-21
Sanering trafo.olja efter åsknedslag Svaneholm 2010-05-21

Sanering trafo.olja efter åsknedslag Svaneholm 2010-05-21

Sanering trafo.olja efter åsknedslag Svaneholm 2010-05-21
Sanering hydraulolja Torslanda 2010-05-21

Sanering hydraulolja Torslanda 2010-05-21

Sanering hydraulolja Torslanda 2010-05-21
Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2010-05-20
Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2010-05-20
Dieselläckage från lastbil Kyrkesund 2010-05-19

Dieselläckage från lastbil Kyrkesund 2010-05-19
Lastbilsolycka väg 27 Mossebo 2010-05-18

Lastbilsolycka väg 27 Mossebo 2010-05-18

Lastbilsolycka väg 27 Mossebo 2010-05-18
Sanering av hydraulolja vid dricksvattenbrunn Slävik 2010-05-18
Sanering av hydraulolja vid dricksvattenbrunn Slävik 2010-05-18

Sanering av hydraulolja vid dricksvattenbrunn Slävik 2010-05-18
Sanering efter oljeläckage Göteborgs Hamn 2010-05-18

Sanering efter oljeläckage Göteborgs Hamn 2010-05-18

Sanering av sedementeringsdamm Sotenäs 2010-05-17

Sanering av sedementeringsdamm Sotenäs 2010-05-17

Oljeläckage vid fastighet Bollebygd 2010-05-11

Oljeläckage vid fastighet Bollebygd 2010-05-11
Sanering diesel efter överfyllning från tankbil Orust 2010-05-07

Sanering diesel efter överfyllning från tankbil Orust 2010-05-07

Sanering diesel efter överfyllning från tankbil Orust 2010-05-07
Oljeläckage från buss Göteborg 2010-05-03
Oljeläckage från buss Göteborg 2010-04-24

Oljeläckage från buss Göteborg 2010-04-24
Sanering efter åverkan på transformator Stenungsund 2010-04-23

Sanering efter åverkan på transformator Stenungsund 2010-04-23

Sanering efter åverkan på transformator Stenungsund 2010-04-23

Sanering efter vältning med hjullastare Borås 2010-04-20

Sanering efter vältning med hjullastare Borås 2010-04-20

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2010-04-10

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2010-04-10

 

Lastbilsolycka Riksväg 41 Borås 2010-04-07

Lastbilsolycka Riksväg 41 Borås 2010-04-07

Lastbilsolycka Riksväg 41 Borås 2010-04-07

Lastbilsolycka Riksväg 41 Borås 2010-04-07

Hydrauloljeläckage från lastbil Arendal 2010-04-06

Hydrauloljeläckage från lastbil Arendal 2010-04-06
Dieselläckage från lastbil Exportgatan Göteborg 2010-04-06

Dieselläckage från lastbil Exportgatan Göteborg 2010-04-06

Dieselläckage från lastbil Exportgatan Göteborg 2010-04-06
Sanering efter oljeläckage från buss Göteborg 2010-03-30

Sanering efter oljeläckage från buss Göteborg 2010-03-30
Upptagning olja med skimmer Uddevalla 2010-03-29
Upptagning olja med skimmer Uddevalla 2010-03-29
Övervakning bärgning grävmaskin Alingsås 2010-03-26

Övervakning bärgning grävmaskin Alingsås 2010-03-26

Övervakning bärgning grävmaskin Alingsås 2010-03-26

Övervakning bärgning grävmaskin Alingsås 2010-03-26

Sanering efter dieselläckage E6 Falkenberg 2010-03-25

Sanering efter dieselläckage E6 Falkenberg 2010-03-25

Upptagning olja med skimmer Älvsborgshamnen 2010-03-22

Upptagning olja med skimmer Älvsborgshamnen 2010-03-22

Upptagning olja med skimmer Älvsborgshamnen 2010-03-22
Utläggning absorberande läns Mölndalsån 2010-03-19
Sanering efter oljeläckage från buss Göteborg 2010-03-14
Sanering efter oljeläckage från buss Göteborg 2010-03-14
Sanering efter oljeläckage från sjunken båt Uddevalla 2010-03-11

Sanering efter oljeläckage från sjunken båt Uddevalla 2010-03-11

Sanering efter oljeläckage från sjunken båt Uddevalla 2010-03-11

Sanering efter dieselläckage från buss Angered 2010-03-09

Sanering efter dieselläckage från buss Angered 2010-03-09

Sanering efter dieselläckage från buss Angered 2010-03-09

Sanering efter sjunken båt Göteborg 2010-03-08
Sanering efter sjunken båt Göteborg 2010-03-08
Sanering efter utsläpp av linolja Göteborg 2010-03-05

Sanering efter utsläpp av linolja Göteborg 2010-03-05

Sanering efter utsläpp av linolja Göteborg 2010-03-05
Sanering olja/vatten efter brand Göteborg 2010-03-02
Sanering olja/vatten efter brand Göteborg 2010-03-02
Oljeläckage från båt Göteborg 2010-03-01
Oljeläckage från båt Göteborg 2010-03-01

Oljeläckage från båt Göteborg 2010-03-01

Tankbilsolycka väg 166 ED 2010-02-27
Tankbilsolycka väg 166 ED 2010-02-27
Tankbilsolycka väg 166 ED 2010-02-27

Sanering efter bilbrand Alingsås 2010-02-27
Sanering efter bilbrand Alingsås 2010-02-27

Lastbilsolycka väg 190 Sjövik 2010-02-23

Lastbilsolycka väg 190 Sjövik 2010-02-23

Lastbilsolycka väg 190 Sjövik 2010-02-23
Sanering efter dieselläckage ungersk lastbil Falkenberg 2010-02-22
Sanering efter dieselläckage ungersk lastbil Falkenberg 2010-02-22
Överpumpning i villacistern Partille 2010-02-17

Överpumpning i villacistern Partille 2010-02-17

Överpumpning i villacistern Partille 2010-02-17
Överpumpning diesel till oljefat efter brand i lastbil på Tjörn 2010-02-17
Överpumpning diesel till oljefat efter brand i lastbil på Tjörn 2010-02-17
Överpumpning diesel till oljefat efter brand i lastbil på Tjörn 2010-02-17
Sanering efter dieselläckage från pålkran Tanumshede 2010-02-16
Sanering efter dieselläckage från pålkran Tanumshede 2010-02-16
Sanering efter dieselläckage från pålkran Tanumshede 2010-02-16
Oljesanering Göteborgs Hamn 2010-02-16

Oljesanering Göteborgs Hamn 2010-02-16

Oljesanering Göteborgs Hamn 2010-02-16

Sanering diesel efter dikeskörning med lastbil Borås 2010-02-12

Sanering diesel efter dikeskörning med lastbil Borås 2010-02-12
Sanering diesel Göteborg 2010-02-12

Sanering diesel Göteborg 2010-02-12

Sanering diesel Göteborg 2010-02-12
Sanering diesel Göteborg 2010-02-12
Sanering dieselolja vid sjunken båt Göteborg 2010-02-09

Sanering dieselolja vid sjunken båt Göteborg 2010-02-09

Sanering dieselolja vid sjunken båt Göteborg 2010-02-09

Sanering dieselolja vid sjunken båt Göteborg 2010-02-09
Tankbilsolycka väg 172 Billingsfors 2010-02-03
Tankbilsolycka väg 172 Billingsfors 2010-02-03
Tankbilsolycka väg 172 Billingsfors 2010-02-03
Tankbilsolycka väg 172 Billingsfors 2010-02-03
 
Sanering tjockolja Göteborgs Hamn 2010-01-31
Sanering tjockolja Göteborgs Hamn 2010-01-31
Lastbilsolycka väg 153 Varberg 2010-01-26

Lastbilsolycka väg 153 Varberg 2010-01-26

Lastbilsolycka väg 153 Varberg 2010-01-26

Sanering efter dieselläckage Mölndal 2010-01-22

Sanering efter dieselläckage Mölndal 2010-01-22

Sanering efter dieselläckage från tankbil Frändefors 2010-01-18

Sanering efter dieselläckage från tankbil Frändefors 2010-01-18

Sanering efter dieselläckage från tankbil Frändefors 2010-01-18

Sanering trafo.olja i Töllsjö 2010-01-15

Sanering trafo.olja i Töllsjö 2010-01-15

Sanering trafo.olja i Töllsjö 2010-01-15

Dieselläckage från lastbil Långedrag Göteborg 2010-01-12
Dieselläckage från lastbil Långedrag Göteborg 2010-01-12

Dieselläckage från lastbil Långedrag Göteborg 2010-01-12

Sanering av hydraulolja Uddevalla 2010-01-11

Sanering av hydraulolja Uddevalla 2010-01-11

Sanering av hydraulolja Uddevalla 2010-01-11

Sanering hydraulolja Kongahällavägen 2010-01-11

Sanering hydraulolja Kongahällavägen 2010-01-11

Sanering transformatorolja Göteborg 2010-01-08

Sanering transformatorolja Göteborg 2010-01-08

Sanering transformatorolja Göteborg 2010-01-08
Lastbilsolycka Hogstorp Uddevalla 2010-01-05

Lastbilsolycka Hogstorp Uddevalla 2010-01-05

Lastbilsolycka Hogstorp Uddevalla 2010-01-05