Upptagning av absorberande länsor hamnen Hönö 2012-12-31.

Sanering av sedimenteringsdamm E6 Munkedal 2012-12-30

Sanering av sedimenteringsdamm E6 Munkedal 2012-12-30

Dieselläckage efter lastbilsolycka E6 Munkedal 2012-12-29

Dieselläckage efter lastbilsolycka på E6 Munkedal 2012-12-29

Dieselläckage efter lastbilsolycka E6 Munkedal 2012-12-29

Oljeläckage i hamnen Hönö 2012-12-29

Upptagning olja med skimmer Hönö 2012-12-29

Oljeläckage ställverk Timmersdala 2012-12-28

Oljeläckage ställverk Timmersdala 2012-12-28

Oljeläckage Rannebergen Göteborg 2012-12-27

Oljeläckage Rannebergen Göteborg 2012-12-27

Oljeläckage från traktor Ale 2012-12-26

Oljeläckage från traktor Ale 2012-12-26

Oljeläckage från traktor Göteborg 2012-12-19


Oljeläckage från traktor Göteborg 2012-12-19

Dieselläckage Kareby Kungälv 2012-12-18

Dieselläckage Kareby Kungälv 2012-12-18

Oljeläckage hamnen Varberg 2012-12-17

Oljeläckage hamnen Varberg 2012-12-17

Oljeläckage Hamnen Varberg 2012-12-17

Trafikolycka personbil Orust 2012-12-17


Trafikolycka personbil Orust 2012-12-17

Oljeläckage från transformator Tibro 2012-12-13

Oljeläckage från transformator Tibro 2012-12-13

Oljeläckage från transformator Tibro 2012-12-13

Vältning med lastbil Härryda 2012-12-11

Vältning med lastbil Härryda 2012-12-11

Sanering efter lastbilsolycka Grästorp 2012-12-07

Lastbilsolycka Rv. 40 Ryamotet 2012-12-03

Lastbilsolycka Rv.40 Ryamotet 2012-12-03

Trafikolycka E6:an Sandsjöbacka 2012-12-03

Trafikolycka E6:an Sandsjöbacka 2012-12-03

Trafikolycka E6:an Sandsjöbacka 2012-12-03

Lastbilsolycka E6:an Kungsbacka 2012-12-03

Lastbilsolycka E6:an Kungsbacka 2012-12-03

Lastbilsolycka väg 44 Grästorp 2012-11-30

Lastbilsolycka E20 Vara 2012-11-29

Lastbilsolycka E20
Vara 2012-11-29

Lastbilsolycka E20 Vara 2012-11-29

Motorhaveri lastbil riksväg 40 Härryda 2012-11-29

Motorhaveri lastbil riksväg 40 Härryda 2012-11-29

Lastbilsolycka väg 183 Molla 2012-11-29

Lastbilsolycka väg 183 Molla 2012-11-29

Lastbilsolycka väg 183 Molla 2012-11-29

Brand i grävmaskin Landvetter 2012-11-27

Brand i grävmaskin Landvetter 2012-11-27

Utläggning av absorberande länsa Ödsmålsån 2012-11-25

Utläggning av absorberande länsa Ödsmålsån 2012-11-25

Brand i hjullastare väg 153 Smålandstenar 2012-11-24

Brand i hjullastare väg 153 Smålandstenar 2012-11-24

Brand i hjullastare väg 153 Smålandstenar 2012-11-24

Olja i Jordhammarsviken Ödsmål 2012-11-24

Olja i Jordhammarsviken Ödsmål 2012-11-24

Olja i Jordhammarsviken Ödsmål 2012-11-24

Olja i Jordhammarsviken Ödsmål 2012-11-23

Olja i Jordhammarsviken Ödsmål 2012-11-23

Dieselläckage från lastbil Kallebäck Göteborg 2012-11-23

Dieselläckage från lastbil Kallebäck Göteborg 2012-11-23

Dieselläckage från lastbil Kallebäck Göteborg 2012-11-23

Brand i lastbilstrailer E6:an Frillesås 2012-11-20

Brand i lastbiltrailer E6:an Frillesås 2012-11-20

Brand i lastbilstrailer E6:an Frillesås 2012-11-20

Läckage av diesel efter åverkan på traktor Jörlanda 2012-11-19

Läckage av diesel efter åverkan på traktor Jörlanda 2012-11-19

Läckage av eldningsolja Madängsholm 2012-11-15

Läckage av eldningsolja Madängsholm 2012-11-15

Läckage av eldningsolja Madängsholm 2012-11-15

Kollision tåg och grävmaskin Hestra 2012-11-13

Kollision tåg och grävmaskin Hesta 2012-11-13

Hydrauloljeläckage hamnen Göteborg 2012-11-12

Hydrauloljeläckage hamnen Göteborg 2012-11-12

Läckage av etanylglykol heden Göteborg 2012-11-07

Läckage av etanylglykol Heden Göteborg 2012-11-07

Dieselläckage på rastplats Rv.41 Horred 2012-11-06

Oljeläckage från lastbil Brastad 2012-11-05

Oljeläckage från lastbil Brastad 2012-11-05

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2012-11-05

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2012-11-05

Dieselläckage i ån Tidan Tidaholm 2012-11-04

Dieselläckage i ån Tidan Tidaholm 2012-11-04

Dieselläckage Skepplanda 2012-11-02

Lastbilsolycka rv.42 Vårgårda 2012-10-30

Lastbilsolycka rv.42 Vårgårda 2012-10-30

Trafikolycka lastbil och traktor Göteborg 2012-10-29

Trafikolycka lastbil och traktor Göteborg 2012-10-29

Lastbilsolycka E20 Bälinge Alingsås 2012-10-29

Lastbilsolycka E20 Bälinge Alingsås 2012-10-29

Hydrauloljeläckage Landvetter Flygfält 2012-10-25

Dieselläckage i samband med lastbilsolycka Hedekas 2012-10-25

Dieselläckage i samband med lastbilsolycka Hedekas 2012-10-25

Hydrauloljeläckage på vägbana Fjällbacka 2012-10-24

Hydrauloljeläckage på vägbana Fjällbacka 2012-10-24

Dieselläckage i byggnad Göteborg 2012-10-19

Dieselläckage i byggnad Göteborg 2012-10-19

Hydrauloljeläckage Gunnilse 2012-10-16

Hydrauloljeläckage Gunnilse 2012-10-16

Läckage av kromsyra Borås 2012-10-15

Läckage av kromsyra Borås 2012-10-15

Trafikolycka lastbil och traktor E6 Göteborg 2012-10-15

Trafikolycka lastbil och traktor E6 Göteborg 2012-10-15

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2012-10-12

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2012-10-12

Lastbilsolycka E6 Varberg 2012-10-09

Lastbilsolycka E6 Varberg 2012-10-09

Bensinläckage från plastkärl 2012-10-09

Sanering efter dieselläckage från lastbil Frölunda 2012-10-05

Sanering efter dieselläckage från lastbil Frölunda 2012-10-05

Lastbilsolycka Härskogsvägen Lerum 2012-10-04

Lastbilsolycka Härskogsvägen Lerum 2012-10-04

Dieselläckage från lastbil Arendal 2012-10-04

Dieselläckage från lastbil Arendal 2012-10-04

Dieselläckage i å vid Näset Västra Frölunda 2012-10-04

Hydrauloljeläckage i schaktgrop Lerum 2012-10-04

Hydrauloljeläckage i schaktgrop Lerum 2012-10-04

Oljeläckage från kabel Göteborg 2012-10-03

Oljeläckage från kabel Göteborg 2012-10-03

Lastbilsolycka väg 678 Uddevalla 2012-10-02

Lastbilsolycka väg 678 Uddevalla 2012-10-02

Lastbilsolycka väg 678 Uddevalla 2012-10-02

Oljeläckage från stolptransformator Skara 2012-09-28

Oljeläckage från stolptransformator Skara 2012-09-28

Lastbilsolycka Rv 41 Veddige 2012-09-27

Lastbilsolycka Rv 41 Veddige 2012-09-27

Hydrauloljeläckage efter olycka med betongbil Stenungsund 2012-09-19

Hydrauloljeläckage efter olycka med betongbil Stenungsund 2012-09-19

Dieselläckage från lastbil E6 Falkenberg 2012-09-19

Dieselläckage från lastbil E6 Falkenberg 2012-09-19

Dieselläckage efter trafikolycka med skördetröska Götene 2012-09-18

Dieselläckage efter trafikolycka med skördetröska Götene 2012-09-18

Oljeläckage från stolptransformator Orust 2012-09-17

Oljeläckage från stolptranformator Orust 2012-09-17

Oljeläckage Kolhättan Stenungsund 2012-09-14

Oljeläckage Kolhättan Stenungsund 2012-09-14

Dieselläckage Varberg 2012-09-10

Dieselläckage Varberg 2012-09-10

Dieselläckage Varberg 2012-09-10

Dieselläckage Edsvära 2012-09-07

Dieselläckage Edsvära 2012-09-07

Dieselläckage Edsvära 2012-09-07

Båtbrand Bohus Malmön 2012-09-05

Båtbrand Bohus Malmön 2012-09-05

Bensinläckage från personbil Göteborg 2012-09-05

Läckage av lim Göteborg 2012-09-03

Lastbilsolycka Veddige 2012-08-31

Lastbilsolycka Veddige 2012-08-31

Lastbilsolycka Veddige 2012-08-31

Sanering trafo.olja
Alingsås 2012-08-29

Sanering av trafo.olja Alingsås 2012-08-29

Dieselläckage Öckerö 2012-08-28

Dieselläckage Öckerö
2012-08-28

Dieselläckage Öckerö 2012-08-28

Dieselläckage Derome 2012-08-27

Dieselläckage Derome 2012-08-27

Dieseläckage Derome 2012-08-27

Dieselläckage Derome 2012-08-27

Oljeläckage från värmecentral
Götene 2012-08-24

Oljeläckage vid värmecentral Götene 2012-08-25

Sanering av olja med termisk behandling Tjörn 2012-08-24

Besök av MSB vid oljesaneringen på Tjörn 2012-08-24

Besök av MSB vid oljesaneringen på Tjörn 2012-08-24

Oljeläckage från buss Göteborg 2012-08-24

Omhändertagande av läckande fat med farligt avfall Arendal 2012-08-24

Omhändetagande av läckande fat med farligt avfall
Arendal 2012-08-24

Vältning med pålmaskin Mölndal 2012-08-23

Vältning med pålmaskin Mölndal 2012-08-23

Dieselläckage från lastbil Arendal Göteborg 2012-08-23

Dieselläckage från lastbil Arendal Göteborg 2012-08-23

Kollision mellan spårvagn och personbil Göteborg 2012-08-17

Läckage av servoolja från lastbil Göteborg 2012-08-17

Hydrauloljeläckage hamnen Göteborg 2012-08-15

Hydrauloljeläckage hamnen Göteborg 2012-08-15


Hydrauloljeläckage hamnen Göteborg 2012-08-15

Överpumpning av bensin från båt efter feltankning Bovallstrand 2012-08-14

Överpumpning av bensin från båt efter feltankning Bovallstrand 2012-08-14

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2012-08-14

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2012-08-14

Dieselläckage från personbil Göteborg 2012-08-13

Dieselläckage från personbil Göteborg 2012-08-13

Dieselläckage från buss Göteborg 2012-08-12

Dieselläckage från buss Göteborg 2012-08-12

Hydrauloljeläckage från lastbil Kungälv 2012-08-10

Hydrauloljeläckage från lastbil Kungälv 2012-08-10

Hydrauloljeläckage Kungälv 2012-08-10

Hydrauloljeläckage Kungälv 2012-08-10

Besök av Länsstyrelsen och HaV vid oljesanering Tjörn 2012-08-08

Besök av Länsstyrelsen och HaV vid oljesanering Tjörn 2012-08-08

Oljeläckage från buss 2012-08-04

Oljeläckage från buss Borås 2012-08-04

Brand i båt Åsa 2012-08-03

Brand i båt Åsa 2012-08-03


Brand i båt Åsa 2012-08-03

Hydrauloljeläckage Dals Långed 2012-08-03

Hydrauloljeläckage Dals Långed 2012-08-03

Lastbilsolycka Viskafors 2012-07-31

Lastbilsolycka Viskafors 2012-07-31

Lastbilsolycka

Lastbilsolycka Viskafors 2012-07-31

Lastbilsolycka Billingsfors 2012-07-30

Lastbilsolycka Billingsfors 2012-07-30

Lastbilsolycka Billingsfors 2012-07-30

Lastbilsolycka Billingsfors 2012-07-30

Hydrauloljeläckage Sahlgrenska Göteborg 2012-07-27

Hydrauloljel&auauml;ckage Sahlgrenska Göteborg 2012-07-27

Brand i traktor Herrljunga 2012-07-25

Brand i traktor Herrljunga 2012-07-25

Skärmläns vid utlopp Göta Älv 2012-07-24

Utläggning absorberande läns vid utlopp i Göta Älv 2012-07-24

Dieselläckage från gammal båt Gullbergskajen 2012-07-24

Slamsugning båtskrov Gullbergskajen 2012-07-24

Oljeläckage från skördetröska E6 Kungälv 2012-07-18

Oljeläckage från skördetröska E6 Kungälv 2012-07-18

Oljeläckage från skördetröska E6 Kungälv 201-07-18

Överspolning av diesel Mellerud 2012-07-17

Överspolning av diesel Mellerud 2012-07-17

Oljeläckage i pannrum efter brand Bäckfors 2012-07-16

Oljeläckage i pannrum efter brand Bäckefors 2012-07-16

Oljeläckage i pannrum efter brand Bäckefors 2012-07-16

Oljeläckage på vägbana Stenungsund 2012-07-14

Dieselläckage ut i å vid Brålanda 2012-07-12

Dieselläckage ut i å vid Brålanda 2012-07-12

Dieselläckage ut i å vid Brålanda 2012-07-12

Oljeläckage i samband med trafikolycka Hindås 2012-07-12

Oljeläckage i samband med lastbilsolycka Hindås 2012-07-12

Oljeläckage från buss Angered 2012-07-05

Brand i traktor på Tjörn 2012-07-03

Brand i traktor på Tjörn 2012-07-03

Lastbilsolycka (Madonna) E6 Torrekullamotet 2012-07-03

Lastbilsolycka (Madonna) E6 Torrekullamotet 2012-07-03

Lastbilsolycka (Madonna) E6
Torrekullamotet 2012-07-03

Oljeläckage från cistern Borås 2012-06-29

Oljeläckage från cistern Borås 2012-06-29

Tankbilsolycka E20 Vårgårda 2012-06-25

Tankbilsolycka E20 Vårgårda 2012-06-25

Tankbilsolycka E20 Vårgårda 2012-06-25

Dieselläckage från lastbil vid Stenaterminalen Göteborg 2012-06-21

Dieselläckage från lastbil vid Stenaterminalen Göteborg 2012-06-21

Lastbilsolycka väg 44 Grästorp 2012-06-18

Lastbilsolycka väg 44 Grästorp 2012-06-18

Vältning med traktorsläp Falköping 2012-06-13

Vältning med med traktorsläp Falköping 2012-06-13

Oljeläckage från buss Göteborg 2012-06-09


Oljeläckage från buss Göteborg 2012-06-09

Skagenresa från Tjörn 2012-06-08

Inför Skagenresan 2012-06-08

Oljeläckage från tank Göteborg 2012-06-07

Oljeläckage från tank Göteborg 2012-06-07

Oljeläckage från tank Göteborg 2012-06-07

Oljeläckage från bus Bergsjön Göteborg 2012-06-07

Miljödag i Lilla Edet 2012-06-06

Miljödag i Lilla Edet 2012-06-06

Oljeläckage från buss Bensingatan Göteborg 2012-06-04

Sanering av förorenad makadam i ställverk Göteborg 2012-05-30

Läckage av olja från trasig transformator Orust 2012-05-28

Läckage av olja från trasig transformator Orust 2012-05-28

Läckage av olja från trasig transformator Orust 2012-05-28

Singelolycka med personbil väg 158 2012-05-28

Singelolycka med personbil väg 158 2012-05-28

Sanering av glas efter sammanstötning med spårvagn Göteborg 2012-05-28

Läckage av RMEolja från buss i Borås 2012-05-25

Läckage av RMEolja från buss i Borås 2012-05-25

Lastbilsolycka E45:an norr Vänersborg 2012-05-23

Lastbilsolycka E45:an norr Vänersborg 2012-05-23

Lastbilsolycka E45:an norr Vänersborg 2012-05-23

Hydrauloljeläckage Älvsborgshamnen 2012-05-16

Hydrauloljeläckage Älvsborgshamnen 2012-05-16

Hydrauloljeläckage Älvsborgshamnen 2012-05-16

Besök av media ute på Koön Tjörn 2012-05-15

Besök av skolklass från Karlstad på Tjörn 2012-05-15

Dieselläckage från buss Göteborg 2012-05-10

Dieselläckage från buss Göteborg 2012-05-10

Dieselläckage från tankbil Göteborg 2012-05-10

Dieselläckage från tankbil göteborg 2012-05-10

Lastbilsolycka väg 44 Lidköping 2012-05-10

Lastbilsolycka väg 44 Lidköping 2012-05-10

Lastbilsolycka väg 44 Lidköping 2012-05-10


Lastbilsolycka väg 44 Lidköping 2012-05-10

Oljeläckage från motor på trailer Göteborg 2012-05-08

Oljeläckage från motor på trailer Göteborg 2012-05-08

Hydrauloljeläckage Göteborg 2012-05-07

Hydrauloljeläckage Göteborg 2012-05-07

Hydrauloljeläckage Kungsbacka
2012-05-03

Hydrauloljeläckage Kungsbacka 2012-05-03

Hydrauloljeläckage Göteborg 2012-05-04

Hydrauloljeläckage Göteborg 2012-05-04

Inventering oljepåslag Skaboholmen 2012-04-30

Inventering oljepåslag Skaboholmen 2012-04-25

Inventering av oljepåslag Kaurö 2012-04-24

Inventering av oljepåslag väster Härön 2012-04-24

Dykning för kontroll av havsbotten Härön 2012-04-23

Dykning för kontroll av havsbotten Härön 2012-04-23

Oljeläckage från buss Bergsjön 2012-04-20

Oljeläckage från buss Bergsjön 2012-04-20

Fortsatt oljesanering Räbbeviken Tjörn 2012-04-19

Fortsatt oljesanering Räbbeviken Tjörn 2012-04-19

Oljeläckage från mindre transformator Stenkullen 2012-04-12

Oljeläckage Göteborgs hamn 2012-04-11

Lastbilsolycka väg 914 Tanumshede 2012-04-07

Lastbilsolycka väg 914 Tanumshede 2012-04-07

Lastbilsolycka väg 914 Tanumshede 2012-04-07

Dieselläckage från lastbil E6 Kungsbacka 2012-04-04

Dieselläckage från lastbil E6 Kungsbacka 2012-04-04

Besök av Länsstyrelsen och Hav och Vatten Tjörn 2012-04-04

Besök av Länsstyrelsen samt Hav och Vatten Tjörn 2012-04-04


Rening av oljeförorenat grundvatten via Face-avskiljare 2012-04-02

Läckage av hydraulolja Grästorp 2012-03-29

Läckage av hydraulolja Grästorp 2012-03-29

Besök av MSB Oljejour Sunna Marina Kyrkesund 2012-03-28

Besök av MSB Oljejour Koön Tjörn 2012-03-28

Besök av MSB Oljejour Koön Tjörn 2012-03-28

Besök av MSB Oljejour Koön Tjörn 2012-03-28

Oljeläckage från buss Göteborg 2012-03-27

Oljeläckage från buss Göteborg 2012-03-27

Oljeläckage Göteborg 2012-03-26

Oljeläckage Göteborg 2012-03-26

Lastbilsolycka E6 Tanumshede 2012-03-26

Lastbilsolycka E6 Tanumshede 2012-03-26

Lastbilsolycka E6 Tanumshede 2012-03-26

Finsanering Kaurö Tjörn 2012-03-23

Finsanering Kaurö Tjörn 2012-03-23

Finsanering Kaurö Tjörn 2012-03-23

Lastbilsolycka Götene 2012-03-19

Lastbilsolycka Götene 2012-03-19

Läckage av hydraulolja Orust 2012-03-19

Läckage av hydraulolja
Orust 2012-03-19

Läckage av hushållsavfall Göteborg 2012-03-16

Läckage av hushållsavfall Göteborg 2012-03-16

Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2012-03-14

Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2012-03-13

Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2012-03-13

Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2012-03-13


Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2012-03-13

Oljeläckage från buss Göteborg 2012-03-12

Oljeläckage från buss Göteborg 2012-03-12

Olja Räbbeviken Tjörn 2012-03-12


Olja Räbbeviken Tjörn 2012-03-12

Olja Räbbeviken Tjörn 2012-03-12

Dieselläckage från buss Göteborg 2012-03-10

Dieselläckage från buss Göteborg 2012-03-10

Trafikoloycka tåg/lastbil Stenungsund 2012-03-09


Trafikolycka tåg/lastbil Stenungsund 2012-03-09

Trafikolycka tåg/lastbil Stenungsund 2012-03-09

Trafikolycka tåg/lastbil Stenungsund 2012-03-09

Trafikolycka tåg/lastbil Stenungsund 2012-03-09

Sanering Räbbeviken Tjörn 2012-03-06

Olja Räbbeviken Tjörn 2012-03-06


Olja Räbbeviken Tjörn 2012-03-06

Brand i personbil Gråbo 2012-03-06

Brand i personbil Gråbo 2012-03-06

Brand i personbil Gråbo 2012-03-06

Oljesanering Räbbeviken Tjörn 2012-03-05

Oljesanering Räbbeviken Tjörn 2012-03-05

Oljesanering Räbbeviken Tjörn 2012-03-05

Oljesanering Räbbeviken Tjörn 2012-03-05

Rening av grundvatten Rollsbo Kungälv 2012-02-28

Rening av grundvatten Rollsbo Kungälv 2012-02-28

Rening av grundvatten Rollsbo Kungälv 2012-02-28

Trafikolycka Limmared 2012-02-22

Trafikolycka Limmared 2012-02-22

Trafikolycka Limmared 2012-02-22

Grovsanering Skaboholmen Tjörn 2012-02-21

Grovsanering Skaboholmen Tjörn 2012-02-21

Åverkan på transformator Kinnarumma 2012-02-21


Åverkan på transformator Kinnarumma 2012-02-21

Överspolning av diesel Tjörn 2012-02-11

Överspolning av diesel Tjörn 2012-02-11

Överspolning diesel Tjörn 2012-02-11

Oljeläckage från buss Göteborg 2012-02-08

Hydrauloljeläckage Fiskhamnsmotet 2012-02-07

Hydrauloljeläckage Fiskhamnsmotet 2012-02-07

Hydraoljeläckage Fiskhamnsmotet 2012-02-07

Lastbilsolycka E45:an Frändefors 2012-02-04

Lastbilsolycka E45:an Frändefors 2012-02-04

Lastbilsolycka E45:an Frändefors 2012-02-04

Fastfrusen Entropibåt Tjörn 2012-02-04

Mycket jobb med all is i Sunna
Marina 2012-02-04

Vinter på Tjörn 2012-02-04

Vinter och kyla i Sunna Marina Kyrkesund 2012-02-04

Redo för nya insatser på öarna 2012-01-26

Oljesanering Tjörn trots kyla och snö 2012-01-26

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2012-01-25


Oljeläckage från lastbil Göteborg 2012-01-25

Bärgning av lastbil på väg 164 Bullarebygden 2012-01-24

Bärgning av lastbil på väg 164 Bullarebygden 2012-01-24

Oljeläckage från transformator Kinna 2012-01-23

Oljeläckage från transformator Kinna 2012-01-23

Lastbilsolycka Bullarebygden 2012-01-21

Lastbilsolycka Bullarebygden 2012-01-21

Lastbilsolycka Bullarebygden 2012-01-21

Lastbilsolycka Hällestad Falköping 2012-01-19

Lastbilsolycka Hällestad Falköping 2012-01-19

Lastbilsolycka Hällestad Falköping 2012-01-19

Finsanering Koön Tjörn 2012-01-16

Finsanering Koön Tjörn 2012-01-16

Fortsatt finsanering Koön Tjörn 2012-01-16

Finsanering av klippor Koön Tjörn 2012-01-11

Finsanering av klippor Koön Tjörn 2012-01-11

Provtagning på vatten vid Koön Tjörn 2012-01-11

På väg mot Koön på Tjörn 2012-01-11

Testkörning nya Arronetbåten Härön Tjörn 2012-01-10

Lastbilsbrand E20 Lerum 2012-01-06