Pumpning av olja/vatten Stenungsund 2014-12-31

Pumpning av olja/vatten Stenungsund 2014-12-31

Oljeläckage från gammal båt Göteborg 2014-12-30

Oljeläckage från gammal båt Göyteborg 2014-12-30

Sanering släckvatten efter brand i båt Tanum 2014-12-29

Sanering släckvatten efter brand i båt Tanum 2014-12-29

Sanering släckvatten efter brand i båt Tanum 2014-12-29

Rening av förorenat grundvatten via Face2 avskiljare Stenungsund 2014-12-26

Läckage från buss Sävedalen 2014-12-25

Olja i dike Tjörn 2014-12-22

Hydrauloljeläckage Sävedalen 2014-12-21

Hydrauloljeläckage Sävedalen 2014-12-21

Oljeläckage Götene 2014-12-18

Demontering av oljekassun Göteborg 2014-12-15

Rening av grundvatten Stenungsund 2014-12-12

Asfaltering Göteborg 2014-12-11

Bärgning av sjunken båt Kungsbacka 2014-12-11

Bärgning av sjunken båt Kungsbacka 2014-12-11

Slamsugning av olja i dike Herrljunga 2014-12-10

Vältning med skogsmaskin Herrljunga 2014-12-09

Vältning med skogsmaskin Herrljunga 2014-12-09

Sanering efter kabelbrännare Tuve 2014-12-08

Lastbilsolycka E6 Tanumshede 2014-12-06

Lastbilsolycka E6 Tanumshede 2014-12-06

Lastbilsolycka E6 Tanumshede 2014-12-06

Dieselläckage från lastbil Kallebäck 2014-12-02

Dieselläckage från lastbil Kallebäck 2014-12-02

Oljeläckage i bäck Lerum
2014-11-28

Lastbilsolycka E 20 Vårgårda 2014-11-26

Lastbilsolycka E20 Vårgårda 2014-11-26

Lastbilsolycka E6 Mölndal 2014-11-24

Lastbilsolycka E6 Mölndal 2014-11-24

Lastbilsolycka E6 Mölndal 2014-114-24

Lastbilsolycka E6 Mölndal 214-11-24

Sanering Tösse 2014-11-21

Sanering Tösse 2014-11-20

Sanering Tösse 2014-11-19

Lastbilsolycka Landvetter 2014-11-18

Lastbilsolycka Landvetter 2014-11-18

Lastbilsolycka Landvetter 2014-11-18

Olja i mark Stenungsund 2014-11-17

Olja i mark Stenungsund 2014-11-15

Demontering av räls i trafo.kassun Göteborg 2014-11-07

Tvätt av släcksten Skara 2014-11-04

Lastbilsolycka Göteborg 2014-11-03

Lastbilsolycka Göteborg 2014-11-03

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-11-03

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-11-03

Sanering av släckvatten efter brand på Tjörn 2014-10-29

Lastbilsolycka E45 Brålanda 2014-10-27

Lastbilsolycka E45 Brålanda 2014-10-27

Lastbilsolycka E45 Brålanda 26014-10-27

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-10-20

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-10-20

Oljeläckage p g a åverkan Göteborg 2014-10-20

Läckage eldningsolja Dingle 2014-10-19

Läckage eldningsolja Dingle 2014-10-19

Provtagning Munkedal 2014-10-16

Utsläpp av lösningsmedel Borås 2014-10-15

Utsläpp lösningsmedel Borås 2014-10-15

Lastbilsolycka Ljungskile 2014-10-15

Lastbilsolycka Ljungskile 2014-10-15

Lastbilsolycka Ljungskile 2014-10-15

Rening av dieselförorenat dagvatten Larv 2014-10-14

Hydrauloljeläckage Göteborg 2014-10-13

Hydrauloljeläckage Göteborg 2014-10-13

Oljeläckage från gammal båt Göteborg 2014-10-10

Oljeläckage från gammal båt Göteborg 2014-10-10

Lastbilsolycka Vara 2014-10-10

Lastbilsolycka Vara 2014-10-10

Lastbilsolycka Vara 2014-10-10

Lastbilsolycka Vara 2014-10-10

Tankbilsolycka Uddevalla 2014-10-09

Tankbilsolycka Udedevalla 2014-10-09

Hydrauloljeläckage Alingsås 2014-10-08

Hydrauloljeläckage Alingsås 2014-10-08

Hydrauloljeläckage
Alingsås 2014-10-08

Hydrauloljeläckage Alingsås 2014-10-06

Hydrauloljeläckage Kungsbacka 2014-10-03

Hydrauloljeläckage Kungsbacka 2014-10-03

Hetvattentvätt av transformator Halmstad 2014-09-30

Rengöring, flyttning av dieselcistern Göteborg 2014-09-29

Rengöriing, flyttning av dieselcistern
Göteborg 2014-09-29

Rengöring, flyttning av dieselcistern Göteborg 2014-09-29

Slasugning av trafokassun
2014-09-24

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-09-19

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-09-19

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-09-19

Hydrauloljeläckage Mälnlycke 2014-09-17

Schaktningsarbeten Alingsås 2014-09-17

Hetvattentvätt trafokassun Alingsås 2014-09-17

Hetvattentvätt trafokassun Alingsås 2014-09-17

Lastbilsolycka Skepplanda 2014-09-10

Lastbilsolycka Skepplanda 2014-09-10

Lastbilsolycka Skepplanda 2014-09-10

Lastbilsolycka Skepplanda 2014-09-10

Lastbilsolycka E6 Göteborg 2014-09-09

Lastbilsolycka E6 Göteborg 2014-09-08

Lastbilsolycka E6 Göteborg 2014-09-08

Hydrauloljeläckage Gunnilse 2014-09-08

Utsläpp tallolja 2014-09-05

Utsläpp tallolja Karlstad 2014-09-05

Utsläpp tallolja Karlstad 2014-09-05

Utsläpp tallolja Karlstad 2014-09-05

Utsläpp tallolja Karlstad 2014-09-05

Dieselläckage Mölnlycke 2014-09-03

Dieselläckage Mölnlycke 2014-09-03

Dieselläckage Herrljunga 2014-09-03

Dieselläckage Herrljunga 2014-09-03

Dieselläckage från lastbil Härryda 2014-09-02

Dieselläckage från lastbil Härryda 2014-09-02

Dieselläckage från lastbil Härryda 2014-09-02

Oljeläckage från buss Götaplatsen Göteborg 2014-09-01

Oljeläckage från buss Götaplatsen Göteborg 2014-09-01

Sanering efter oljeläckage Alingsås 2014-09-01

Provtagning av släckvatten efter brand i byggnad Svenljunga 2014-08-30

Provtagning av släckvatten efter brand i byggnad Svenljunga 2014-08-30

Dieselläckage från lastbil Ale 2014-08-29

Dieselläckage från lastbil Ale 2014-08-29

Dieselläckage från lastbil Ale 2014-08-29

Rengöring av kassun i ställverk Skaraborg 2014-08-29

Läckage av färg från sopbil Göteborg 2014-08-28

Trafikolycka Hallinden 2014-08-27

Trafikolycka Hallinden 2014-08-27

Trafikolycka Hallinden 2014-08-27

Länspumpning av äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-26

Länspumpning av äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-26

Olja på vägbanan Sjövik 2014-08-25

Flyttning av transformator Kristinehamn 2014-08-25

Flyttning av transformator Kristinehamn 2014-08-25

Tappad trailer Rv 41 Varberg 2014-08-24

Tappad trailer Rv 41 Varberg 2014-08-24

Dieselläckage från personbil Göteborg 2014-08-23

Dieselläckage från personbil Göteborg 2014-08-23

Rivningsarbeten Göteborg 2014-08-22

Trafikolycka Göteborg 2014-08-22

Trafikolycka Göteborg 2014-08-22

Kontroll av oljekassun Trollhättan 2014-08-21

Oljeläckage Orust 2014-08-20

Oljeläckage Orust 2014-08-20

Lastbilsolycka Färgelanda 2014-08-19

Lastbilsolycka Färgelanda 2014-08-19

Lastbilsolycka Färgelanda 2014-08-19

Lastbilsolycka Borås 2014-08-19

Lastbilsolycka Borås 2014-08-19

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-08-18

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-08-18

Dieselläckage Alebacken 2014-08-18

Dieselläckage Alebacken 2014-08-18

Lastbilsolycka Spårhaga 2014-08-18

Lastbilsolycka Spårhaga 2014-08-18

Lastbilsolycka Spårhaga 2014-08-18

Dieselläckage från lastbil Kallebäck 2014-08-17

Dieselläckage från lastbil Kallebäck 2014-08-17

Slamsugning av dagvattenledning Varberg 2014-08-15

Slamsugning av dagvattenledning Varberg 2014-08-15

Spolning av dagvattenledning Stenkullen 2014-08-014

Spolning av dagvattenledningar Stenkullen 2014-08-14

Oljeläckage från fartyg Göteborg 2014-08-09

Oljeläckage från fartyg Göteborg 2014-08-09

Oljeläckage från fartyg Göteborg 2014-08-09

Oljeläckage från buss Göteborg 2014-08-08

Oljeläckage från buss Göteborg 2014-08-08

Brand i bil Göteborg 2014-08-07

Brand i bil Göteborg 2014-08-07

Olja i dagvattenbrunn Göteborg 2014-08-06

Olja i bäck Länghem 2014-08-05

Vält grävmaskin Åsa 2014-08-04

Vält grävmaskin Åsa 2014-08-04

Oljeläckage från lastbil Ingared 2014-08-04

Oljelkäckage från lastbil Ingared 2014-08-04

Sjunken äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-04

Sjunken äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-04

Sjunken äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-04

Oljeläckage ställverk Trestad
2014-07-31

Oljeläckage ställverk Skaraborg 2014-07-28

Oljeläckage ställverk Skaraborg 2014-07-28

Oljeläckage Söskär Orust 2014-07-29

Oljeläckage Söskär Orust 2014-07-29

Oljeläckage Söskär Orust 2014-07-27

Oljeläckage Söskär Orust 2014-07-27

Läckage av eldningsolja Marstrand 2014-07-26

Läckage av eldningsolja Marstrand 2014-07-26

Lastbilsolycka Håby Munkedal 2014-07-24

Lastbilsolycka Håby Munkedal 2014-07-24

Lastbilsolycka Håby Munkedal 2014-07-24

Slamsugning av bensin från skrovet på båt Björkö 2014-07-24

Slasugning av benisn i skrovet på båt Björkö 2014-07-24

Upptagning av olja på vatten Tjörn 2014-07-24

Upptagning av oljefilm med skimmer Tjörn 2014-07-24

Spolning, slamsugning av avloppsledning Stenkullen 2014-07-17

Sanering av vägbana Lerum 2014-07-15

Sanering av vägbana Lerum 2014-07-15

Dieselläckage Frändefors 2014-07-11

Dieselläckage Frändefors 2014-07-11

Dieselläckage Frändefors 2014-07-11

Oljeläckage Hjo 2014-07-09

Oljeläckage Hjo 2014-07-09

Personbilsolycka Orust 2014-07-08

Personbilsolycka Orust 2014-07-08

Lastbilsolycka Månstad
2014-07-07

Lastbilsolycka Månstad 2014-07-07

Lastbilsolycka Månstad 2014-07-07

Lastbilsolycka Månstad 2014-07-07

Hydrauloljeläckage från lastbil Långedrag 2014-07-04

Hydrauloljeläckage från lastbil Långedrag 2014-07-04

Läckage av eldningsolja från fastighet Alingsås 2014-07-03

Läckage av eldningsolja från fastighet Alingsås 2014-07-03

Läckage av eldningsolja från fastighet Alingsås 2014-07-03

Hydrauloljeläckage från lastbil Lerum 2014-07-03

Hydrauloljeläckage från lastbil på vägbana Lerum 2014-07-03

Dieselläckage Perstorp 2014-07-02

Dieselläckage Perstorp 2014-07-02

Slamsugning av spillvattenbrunn Stenkullen 2014-07-02

Lastbilsolycka Bollebygd 2014-06-30

Lastbilsolycka Bollebygd 2014-06-30

Sanering av hydraulolja Göteborg 2014-06-29

Sanering av hydraulolja Göteborg 2014-06-29

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-06-26

Lastbilsolycka E20 Vårgårda 2014-06-26

Lastbilsolycka E20 Vårgårda 2014-06-26

Lastbilsolycka E20 Vårgårda 2014-06-26

Dieselläckage från lastbil Älvsborgsbron Göteborg 2014-06-26

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-06-26

Bärgning av lastbil Rostock Kungälv 2014-06-26

Sanering av last Rostock Kungälv 2014-06-26

Sanering av olja i förråd Gunnilse 2014-06-25

Sanering av olja i förråd Gunnilse 2014-06-25

Oljeläckage på vägen Lerum 2014-06-24

Oljeläckage på vägen Lerum 2014-06-25

Dieselläckage från cistern Falkenberg 2014-06-25

Dieselläckage från cistern Falkenberg 2014-06-25

Tömning av last Rostock Kungälv 2014-06-25

Tömning av last Rostock Kungälv 2014-06-25

Slamsugning och rengöring av trafo.kassun Hajom 2014-06-24

Lastbilsolycka väg 625 Rostock Kungälv 2014-06-23

Lastbilsolycka väg 625 Rostock Kungälv 2014-06-23

Hydrauloljeläckage från lastbil Lerum 2014-06-23

Hydrauloljeläckage
från lastbil Lerum 2014-06-23

Lastbilsolycka Rv. 42 Vårgårda 2014-06-19

Lastbilsolycka Rv. 42 Vårgårda 2014-06-19

Lastbilsolycka Rv. 42 Vårgårda 2014-06-19

Lastbilsolycka Rv.42 Vårgårda 2014-06-19

Oljeläckage från buss Göteborg 2014-06-17

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2014-06-15

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2014-06-15

Lastbilsolycka Göteborg (last sill) 2014-06-11

Lastbilsolycka Göteborg 2014-06-11

Lastbilsolycka Göteborg 2014-06-11

Dieselläckage från lastbil Alingsås 2014-06-09

Dieselläckage från lastbil Alingsås 2014-06-09

Dieselläckage från lastbil Alingsås 2014-06-09

Länspumpning båt Stråvalla 2014-06-06

Länspumpning båt Stråvalla 2014-06-06

Lastbilsolycka Tibro 2014-06-05

Lastbilsolycka Tibro 2014-06-05

Oljeläckage Hjo 2014-06-04

Oljeläckage från cistern Göteborg 2014-06-04

Oljeläckage från cistern Göteborg 2014-06-04

Läckage trafo.olja Trollhättan 2014-06-04

Dieselläckage från lastbil Gåre Orust 2014-06-03

Dieselläckage från lastbil Gåre Orust 2014-06-03

Dieselläckage från lastbil Gåre Orust 2014-06-03

Lastbilsolycka Orust 2014-06-03

Lastbilsolycka Orust 2014-06-03

Lastbilsbrand Uddevalla 2014-05-27

Lastbilsbrand Uddevalla 2014-05-27

Lastbilsbrand Uddevalla 2014-05-27

Lastbilsbrand Uddevalla 2014-05-27

Hydrauloljeläckage från lastbil Borås 2014-05-27

Hydrauloljeläckage från lastbil Borås 2014-05-27

Hydrauloljeläckage från truck Göteborg 2014-05-27

Hydrauloljeläckage från truck Göteborg 2014-05-27

Lastbilsolycka Hällevadsholm 2014-05-22

Lastbilsolycka Hällevadsholm 2014-05-22

Lastbilsolycka Hällevadsholm 2014-05-22

Lastbilsolycka Hällevadsholm 2014-05-23

Bensinläckage i garage Kungälv 2014-05-22

Bensinläckage i garage Kungälv 2014-05-22

Asfalttjära i bäck Alingsås 2014-05-22

Asfalttjära i bäck Alingsås 2014-05-22

Lastbilsbrand Kungsbacka 2014-05-22

Lastbilsbrand Kungsbacka 2014-05-22

Lastbilsbrand Kungsbacka 2014-05-22

Lastbilsolycka Borås 2014-05-20

Lastbilsolycka Borås
2014-05-20

Lastbilsolycka Borås 2014-05-20

Dieselläckage Kungälv 2014-05-20

Bussolycka Limmared 2014-05-19

Oljeläckage i damm Falkenberg 2014-05-16

Oljeläckage i damm Falkenberg 2014-05-16

Dieselläckage E6 Lackarebäck 2014-05-14

Dieselläckage E6 Lackarebäck 2014-05-14

Dieselläckage E6 Lackarebäck 2014-05-14

Iordningställning av stolpupplag Göteborg 2014-05-14

Iordningställning av stolpupplag Göteborg 2014-05-14

Rengöring och hetvattentvätt trafo.kassun Vara 2014-05-12

Rengöring och hetvattentvätt trafo.kassun Vara 2014-05-12

Dieselläckage Gasklockan Göteborg 2014-05-09

Dieselläckage Gasklockan Göteborg 2014-05-09

Dieselläckage Frölunda 2014-05-09

Dieselläckage Frölunda 2014-05-09

Länsning av Stor Ån Välen 2014-05-07

hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-05-06

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-05-06

Länsning av Stor Ån Järnbrott 2014-05-01

Tvättning traffo.grop Göteborg 2014-04-30

Brand i byggnad 2014-04-29

Brand i byggnad 2014-04-29

Brand i fastighet Sisjön Göteborg 2014-04-25

Oljeläckage i dagvatten Göteborg 2014-04-24

Hydrauloljeläckage Göteborg 2014-04-23

Hydrauloljeläckage Göteborg 2014-04-23

Oljeläckage i dagvatten Göteborg 2014-04-23

Oljeläckage ut i bäck Partille 2014-04-23

Oljeläckage ut i bäck Partille 2014-04-23

Sanering släcksten i ställverk Värmland 2014-04-23

Sanering släcksten i ställverk Värmland 2014-04-22

Oljeläckage från lastbil Lerum 2014-04-10

Oljeläckage från lastbil Lerum 2014-04-10

Oljeläckage i bäck Varberg 2014-04-08

Oljeläckage i bäck Varberg 2014-04-08

Oljeläckage från trafo Rotehogen Tanum 2014-04-04

Oljeläckage från trafo Rotehogen Tanum 2014-04-04

Oljeläckage från trafo Ligäld Tanum 2014-04-02

Läckage från buss Rosenlund Göteborg 2014-04-01

Läckage från buss vid Rosenlund Göteborg 2014-04-01

Hydrauloljeläckage från lastbil Åskloster 2014-03-31

Hydrauloljeläckage från lastbil Åskloster 2014-03-31

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-03-29

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-03-29

Oljeläckage ställverk Göteborg 2014-03-31

Oljeläckage E20 Vadsjön Alingsås 2014-03-27

Oljeläckage E20 Vadsjön Alingsås 2014-03-27

Oljeläckage E20 Olskroken Göteborg 2014-03-25

Oljeläckage E20 Olskroken Göteborg 2014-03-25

Dieselläckage från buss Göteborg 2014-03-24

Sanering vid oljecistern Herrljunga 2014-03-20

Sanering vid oljecistern Herrljunga 2014-03-20

Markprovtagning Skene 2014-03-11

Lastbilsolycka Marbäck 2014-03-10

Lastbilsolycka Marbäck 2014-03-10

lastbilsolycka Marbäck 2014-03-10

Lastbilsolycka Marbäck 2014-03-10

Dieselläckage från buss Göteborg 2014-03-09

Dieselläckage från buss Göteborg 2014-03-09

Dieselläckage från lastbil Lindome 2014-03-06

Dieselläckage från lastbil Lindome 2014-03-06

Tvättning släcksten vid trafo.kassun Vänersborg 2013-03-05

Oljeläckage från järnvägsvagn Göteborg 2014-03-04

Lastbilsolycka E20 Ribbingsberg 2014-03-04

Lastbilsolycka E20 Ribbingsberg 2014-03-04

Lastbilsolycka E 20 Ribbingsberg 2014-03-04

Oljeläckage Säveån Partille 2014-03-04

Oljeläckage Säveån Partille 2014-03-04

Oljeläckage Säveån Partille 2014-03-04

Upptagning av olja med båt Göteborg 2014-03-02

Upptagning av olja med båt Göteborg 2012-03-02

Utläggning av skärmläns
Göteborg 2014-03-01

Oljeläckage i hamnbassäng Göteborg 2014-02-28

Oljeläckage i hamnbassäng Göteborg 2014-02-28

Dieselläckage från lastbil
2014-02-25

Dieselläckage från lastbil Torslanda 2014-02-25

Hydrauloljeläckage Gunnilse 2014-02-21

Hydrauloljeläckage Gunnilse 2014-02-21

Hydrauloljeläckage Gunnilse 2014-02-19

Hydrauloljeläckage
Gunnilse 2014-02-19

Oljeläckage i bäck Sörred 2014-02-19

Oljeläckage i bäck Sörred 2014-02-19

Läckage av trafo.olja efter åverkan Herrljunga 2014-02-19

Lastbilsolycka väg 48 Borgunda 2014-02-17

Lastbilsolycka väg 48 Borgunda 2014-02-17

Lastbilsolycka
väg 48 Borgunda 2014-02-17

Sanering av frätande ämne Göteborg 2014-02-17

Sanering av frätande ämne Göteborg 2014-02-17

Sanering av frätande ämne Göteborg 2014-02-17

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2014-02-17

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2014-02-17

Sanering kvicksilver Lysekil
2014-02-13

Sanering efter oljeläckage Kinnared 2014-02-12

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2014-02-11

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2014-02-11

Hetvattentvätt transformator Vänersborg 2014-02-06

Sanering efter oljeläckage E20 Ardala 2014-01-31

Bärgning av personbil Fiskebäck 2014-01-30

Bärgning av personbil Fiskebäck 2014-01-30

Bärgning av personbil Fiskebäck 2014-01-30

Bärgning av personbil Fiskebäck 2014-01-30

Lastbilsolycka nr 2 E6 Falkenberg 2014-01-27

Lastbilsolycka nr 2 E6 Falkenberg 2014-01-27

Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2014-01-27

Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2014-01-27

Lastbilsolycka Vänersborg 2014-01-27

Lastbilsolycka Vänersborg 2014-01-27

Bärgning av lastbil Borgstena 2014-01-23

Bärgning av lastbil Borgstena 2014-01-23

Bärgning av lastbil Borgstena 2014-01-23

Sanering efter lastbilsolycka Rv.40 Grandalsmotet 2014-01-18

Sanering efter lastbilsolycka Rv.40 Grandalsmotet 2014-01-18

Lastbilsolycka väg 183 Borgstena 2014-01-17

Lastbilsolycka väg 183 Borgstena 2014-01-17

Lastbilsolycka Karls Gustav 2014-01-17

Tappad skogskärra i samband med lastbilsolycka Karl Gustav 2014-01-17

Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2014-01-17

Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2014-01-17

Lastbilsolycka E6 Stenungsund 2014-01-14

Lastbilsolycka E6 Stenungsund 2014-01-14

Sanering efter dieseläckage från lastbil Landvetter 2014-01-10

Sanering efter dieselläckage från lastbil Landvetter 2014-01-10

Sanering olja efter läckage i trafo.rum Göteborg 2014-01-09

Sanering av olja efter läckage i trafo.rum Göteborg 2014-01-09

Sanering efter lastbilsolycka väg 184 Skara 2014-01-02

Sanering efter lastbilsolycka väg 184 Skara 2014-01-02