Entropi-metoden

Larmnummer 020 - 38 39 00

 

 
 
 • Genom biologisk nedbrytning utan kemiska tillsatser
  behandlar vi uppgrävda jordmassor på ett säkert sätt
  så att föroreningen sönderdelas till ofarliga restprodukter
  i form av koldioxid och vatten.
 • Saneringen sker med hjälp av en absorbent som har
  den unika förmågan att suga upp petroleumprodukter
  utan vattenupptag
 • Mer fakta >>>

● Startsida

● Entropi-metoden

● FACE-mobil

● Skimmer

● Float Absorb

● Var vi finns

● Händelser

● Fordon

● Deponier

● In English

 

entropi SAB
Box 22041
400 72 Göteborg


. tel: 031-50 88 55
...fax: 031-51 10 92


..e-post: info@entropi.se
© Copyright entropi SAB 2007