1

Entropimetoden

 • Genom biologisk nedbrytning utan kemiska tillsatser
  behandlar vi uppgrävda jordmassor på ett säkert sätt
  så att föroreningen sönderdelas till ofarliga restprodukter
  i form av koldioxid och vatten.
 • Saneringen sker med hjälp av en absorbent som har
  den unika förmågan att suga upp petroleumprodukter
  utan vattenupptag