FACE-mobil

Larmnummer 020 - 38 39 00

 

 

FACE-avskiljare version 2

● Startsida

● Entropi-metoden

● FACE-mobil

● Skimmer

● Float Absorb

● Var vi finns

● Händelser

● Fordon

● Deponier

● In English

  • Renar olja, PAH, PCB, lösningsmedel, kemikalier
  • Renar till dricksvattenkvalitet
    < 0,01 mg/l
  • Kapacitet upp till 2m3/timma
  • Slutsteg aktivt kol
  • <<< Tillbaka

 

 

entropi SAB
Box 22041
400 72 Göteborg


. tel: 031-50 88 55
...fax: 031-51 10 92


..e-post: info@entropi.se
© Copyright entropi SAB 2007