.

 

 

 

Händelser 2014

Larmnummer 020 - 38 39 00

  V�rt f�retag har Trippel-A, den h�gsta kreditratingen i Soliditets v�rderingssystem, som baseras p� cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift �r dagsf�rsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

 
Välkommen!
________________
Vi finns som resurs för Räddningstjänsten vid
trafikolyckor med tunga fordon inblandade och i
samband med akuta saneringsarbeten.
I samverkan med Försäkringsbranshens Restvärdesräddning
Pumpning av olja/vatten Stenungsund 2014-12-31Pumpning av olja/vatten Stenungsund 2014-12-31Oljeläckage från gammal båt Göteborg 2014-12-30Oljeläckage från gammal båt Göyteborg 2014-12-30Sanering släckvatten efter brand i båt Tanum 2014-12-29Sanering släckvatten efter brand i båt Tanum 2014-12-29Sanering släckvatten efter brand i båt Tanum 2014-12-29Rening av förorenat grundvatten via Face2 avskiljare Stenungsund 2014-12-26Läckage från buss Sävedalen 2014-12-25Olja i dike Tjörn 2014-12-22Hydrauloljeläckage Sävedalen 2014-12-21Hydrauloljeläckage Sävedalen 2014-12-21Oljeläckage Götene 2014-12-18Demontering av oljekassun Göteborg 2014-12-15Rening av grundvatten Stenungsund 2014-12-12Asfaltering Göteborg 2014-12-11Bärgning av sjunken båt Kungsbacka 2014-12-11Bärgning av sjunken båt Kungsbacka 2014-12-11Slamsugning av olja i dike Herrljunga 2014-12-10Vältning med skogsmaskin Herrljunga 2014-12-09Vältning med skogsmaskin Herrljunga 2014-12-09Sanering efter kabelbrännare Tuve 2014-12-08Lastbilsolycka E6 Tanumshede 2014-12-06Lastbilsolycka E6 Tanumshede 2014-12-06Lastbilsolycka E6 Tanumshede 2014-12-06Dieselläckage från lastbil Kallebäck 2014-12-02Dieselläckage från lastbil Kallebäck 2014-12-02Oljeläckage i bäck Lerum 2014-11-28Lastbilsolycka E 20 Vårgårda 2014-11-26Lastbilsolycka E20 Vårgårda 2014-11-26Lastbilsolycka E6 Mölndal 2014-11-24Lastbilsolycka E6 Mölndal 2014-11-24Lastbilsolycka E6 Mölndal 2014-114-24Lastbilsolycka E6 Mölndal 214-11-24Sanering Tösse 2014-11-21Sanering Tösse 2014-11-20Sanering Tösse 2014-11-19Lastbilsolycka Landvetter 2014-11-18Lastbilsolycka Landvetter 2014-11-18Lastbilsolycka Landvetter 2014-11-18Olja i mark Stenungsund 2014-11-17Olja i mark Stenungsund 2014-11-15Demontering av räls i trafo.kassun Göteborg 2014-11-07Tvätt av släcksten Skara 2014-11-04Lastbilsolycka Göteborg 2014-11-03Lastbilsolycka Göteborg 2014-11-03Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-11-03Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-11-03Sanering av släckvatten efter brand på Tjörn 2014-10-29Lastbilsolycka E45 Brålanda 2014-10-27Lastbilsolycka E45 Brålanda 2014-10-27Lastbilsolycka E45 Brålanda 26014-10-27Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-10-20Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-10-20Oljeläckage p g a åverkan Göteborg 2014-10-20Läckage eldningsolja Dingle 2014-10-19Läckage eldningsolja Dingle 2014-10-19Provtagning Munkedal 2014-10-16Utsläpp av lösningsmedel Borås 2014-10-15Utsläpp lösningsmedel Borås 2014-10-15Lastbilsolycka Ljungskile 2014-10-15Lastbilsolycka Ljungskile 2014-10-15Lastbilsolycka Ljungskile 2014-10-15Rening av dieselförorenat dagvatten Larv 2014-10-14Hydrauloljeläckage Göteborg 2014-10-13Hydrauloljeläckage Göteborg 2014-10-13Oljeläckage från gammal båt Göteborg 2014-10-10Oljeläckage från gammal båt Göteborg 2014-10-10Lastbilsolycka Vara 2014-10-10Lastbilsolycka Vara 2014-10-10Lastbilsolycka Vara 2014-10-10Lastbilsolycka Vara 2014-10-10Tankbilsolycka Uddevalla 2014-10-09Tankbilsolycka Udedevalla 2014-10-09Hydrauloljeläckage Alingsås 2014-10-08Hydrauloljeläckage Alingsås 2014-10-08Hydrauloljeläckage Alingsås 2014-10-08Hydrauloljeläckage Alingsås 2014-10-06Hydrauloljeläckage Kungsbacka 2014-10-03Hydrauloljeläckage Kungsbacka 2014-10-03Hetvattentvätt av transformator Halmstad 2014-09-30Rengöring, flyttning av dieselcistern Göteborg 2014-09-29Rengöriing, flyttning av dieselcistern Göteborg 2014-09-29Rengöring, flyttning av dieselcistern Göteborg 2014-09-29Slasugning av trafokassun 2014-09-24Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-09-19Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-09-19Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-09-19Hydrauloljeläckage Mälnlycke 2014-09-17Schaktningsarbeten Alingsås 2014-09-17Hetvattentvätt trafokassun Alingsås 2014-09-17Hetvattentvätt trafokassun Alingsås 2014-09-17Lastbilsolycka Skepplanda 2014-09-10Lastbilsolycka Skepplanda 2014-09-10Lastbilsolycka Skepplanda 2014-09-10Lastbilsolycka Skepplanda 2014-09-10Lastbilsolycka E6 Göteborg 2014-09-09Lastbilsolycka E6 Göteborg 2014-09-08Lastbilsolycka E6 Göteborg 2014-09-08Hydrauloljeläckage Gunnilse 2014-09-08Utsläpp tallolja 2014-09-05Utsläpp tallolja Karlstad 2014-09-05Utsläpp tallolja Karlstad 2014-09-05Utsläpp tallolja Karlstad 2014-09-05Utsläpp tallolja Karlstad 2014-09-05Dieselläckage Mölnlycke 2014-09-03Dieselläckage Mölnlycke 2014-09-03Dieselläckage Herrljunga 2014-09-03Dieselläckage Herrljunga 2014-09-03Dieselläckage från lastbil Härryda 2014-09-02Dieselläckage från lastbil Härryda 2014-09-02Dieselläckage från lastbil Härryda 2014-09-02Oljeläckage från buss Götaplatsen Göteborg 2014-09-01Oljeläckage från buss Götaplatsen Göteborg 2014-09-01Sanering efter oljeläckage Alingsås 2014-09-01Provtagning av släckvatten efter brand i byggnad Svenljunga 2014-08-30Provtagning av släckvatten efter brand i byggnad Svenljunga 2014-08-30Dieselläckage från lastbil Ale 2014-08-29Dieselläckage från lastbil Ale 2014-08-29Dieselläckage från lastbil Ale 2014-08-29Rengöring av kassun i ställverk Skaraborg 2014-08-29Läckage av färg från sopbil Göteborg 2014-08-28Trafikolycka Hallinden 2014-08-27Trafikolycka Hallinden 2014-08-27Trafikolycka Hallinden 2014-08-27Länspumpning av äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-26Länspumpning av äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-26Olja på vägbanan Sjövik 2014-08-25Flyttning av transformator Kristinehamn 2014-08-25Flyttning av transformator Kristinehamn 2014-08-25Tappad trailer Rv 41 Varberg 2014-08-24Tappad trailer Rv 41 Varberg 2014-08-24Dieselläckage från personbil Göteborg 2014-08-23Dieselläckage från personbil Göteborg 2014-08-23Rivningsarbeten Göteborg 2014-08-22Trafikolycka Göteborg 2014-08-22Trafikolycka Göteborg 2014-08-22Kontroll av oljekassun Trollhättan 2014-08-21Oljeläckage Orust 2014-08-20Oljeläckage Orust 2014-08-20Lastbilsolycka Färgelanda 2014-08-19Lastbilsolycka Färgelanda 2014-08-19Lastbilsolycka Färgelanda 2014-08-19Lastbilsolycka Borås 2014-08-19Lastbilsolycka Borås 2014-08-19Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-08-18Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-08-18Dieselläckage Alebacken 2014-08-18Dieselläckage Alebacken 2014-08-18Lastbilsolycka Spårhaga 2014-08-18Lastbilsolycka Spårhaga 2014-08-18Lastbilsolycka Spårhaga 2014-08-18Dieselläckage från lastbil Kallebäck 2014-08-17Dieselläckage från lastbil Kallebäck 2014-08-17Slamsugning av dagvattenledning Varberg 2014-08-15Slamsugning av dagvattenledning Varberg 2014-08-15Spolning av dagvattenledning Stenkullen 2014-08-014Spolning av dagvattenledningar Stenkullen 2014-08-14Oljeläckage från fartyg Göteborg 2014-08-09Oljeläckage från fartyg Göteborg 2014-08-09Oljeläckage från fartyg Göteborg 2014-08-09Oljeläckage från buss Göteborg 2014-08-08Oljeläckage från buss Göteborg 2014-08-08Brand i bil Göteborg 2014-08-07Brand i bil Göteborg 2014-08-07Olja i dagvattenbrunn Göteborg 2014-08-06Olja i bäck Länghem 2014-08-05Vält grävmaskin Åsa 2014-08-04Vält grävmaskin Åsa 2014-08-04Oljeläckage från lastbil Ingared 2014-08-04Oljelkäckage från lastbil Ingared 2014-08-04Sjunken äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-04Sjunken äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-04Sjunken äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-04Oljeläckage ställverk Trestad 2014-07-31Oljeläckage ställverk Skaraborg 2014-07-28Oljeläckage ställverk Skaraborg 2014-07-28Oljeläckage Söskär Orust 2014-07-29Oljeläckage Söskär Orust 2014-07-29Oljeläckage Söskär Orust 2014-07-27Oljeläckage Söskär Orust 2014-07-27Läckage av eldningsolja Marstrand 2014-07-26Läckage av eldningsolja Marstrand 2014-07-26Lastbilsolycka Håby Munkedal 2014-07-24Lastbilsolycka Håby Munkedal 2014-07-24Lastbilsolycka Håby Munkedal 2014-07-24Slamsugning av bensin från skrovet på båt Björkö 2014-07-24Slasugning av benisn i skrovet på båt Björkö 2014-07-24Upptagning av olja på vatten Tjörn 2014-07-24Upptagning av oljefilm med skimmer Tjörn 2014-07-24Spolning, slamsugning av avloppsledning Stenkullen 2014-07-17Sanering av vägbana Lerum 2014-07-15Sanering av vägbana Lerum 2014-07-15Dieselläckage Frändefors 2014-07-11Dieselläckage Frändefors 2014-07-11Dieselläckage Frändefors 2014-07-11Oljeläckage Hjo 2014-07-09Oljeläckage Hjo 2014-07-09Personbilsolycka Orust 2014-07-08Personbilsolycka Orust 2014-07-08Lastbilsolycka Månstad 2014-07-07Lastbilsolycka Månstad 2014-07-07Lastbilsolycka Månstad 2014-07-07Lastbilsolycka Månstad 2014-07-07Hydrauloljeläckage från lastbil Långedrag 2014-07-04Hydrauloljeläckage från lastbil Långedrag 2014-07-04Läckage av eldningsolja från fastighet Alingsås 2014-07-03Läckage av eldningsolja från fastighet Alingsås 2014-07-03Läckage av eldningsolja från fastighet Alingsås 2014-07-03Hydrauloljeläckage från lastbil Lerum 2014-07-03Hydrauloljeläckage från lastbil på vägbana Lerum 2014-07-03Dieselläckage Perstorp 2014-07-02Dieselläckage Perstorp 2014-07-02Slamsugning av spillvattenbrunn Stenkullen 2014-07-02Lastbilsolycka Bollebygd 2014-06-30Lastbilsolycka Bollebygd 2014-06-30Sanering av hydraulolja Göteborg 2014-06-29Sanering av hydraulolja Göteborg 2014-06-29Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-06-26Lastbilsolycka E20 Vårgårda 2014-06-26Lastbilsolycka E20 Vårgårda 2014-06-26Lastbilsolycka E20 Vårgårda 2014-06-26Dieselläckage från lastbil Älvsborgsbron Göteborg 2014-06-26Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-06-26Bärgning av lastbil Rostock Kungälv 2014-06-26Sanering av last Rostock Kungälv 2014-06-26Sanering av olja i förråd Gunnilse 2014-06-25Sanering av olja i förråd Gunnilse 2014-06-25Oljeläckage på vägen Lerum 2014-06-24Oljeläckage på vägen Lerum 2014-06-25Dieselläckage från cistern Falkenberg 2014-06-25Dieselläckage från cistern Falkenberg 2014-06-25Tömning av last Rostock Kungälv 2014-06-25Tömning av last Rostock Kungälv 2014-06-25Slamsugning och rengöring av trafo.kassun Hajom 2014-06-24Lastbilsolycka väg 625 Rostock Kungälv 2014-06-23Lastbilsolycka väg 625 Rostock Kungälv 2014-06-23Hydrauloljeläckage från lastbil Lerum 2014-06-23Hydrauloljeläckage från lastbil Lerum 2014-06-23Lastbilsolycka Rv. 42 Vårgårda 2014-06-19Lastbilsolycka Rv. 42 Vårgårda 2014-06-19Lastbilsolycka Rv. 42 Vårgårda 2014-06-19Lastbilsolycka Rv.42 Vårgårda 2014-06-19Oljeläckage från buss Göteborg 2014-06-17Oljeläckage från lastbil Göteborg 2014-06-15Oljeläckage från lastbil Göteborg 2014-06-15Lastbilsolycka Göteborg (last sill) 2014-06-11Lastbilsolycka Göteborg 2014-06-11Lastbilsolycka Göteborg 2014-06-11Dieselläckage från lastbil Alingsås 2014-06-09Dieselläckage från lastbil Alingsås 2014-06-09Dieselläckage från lastbil Alingsås 2014-06-09Länspumpning båt Stråvalla 2014-06-06Länspumpning båt Stråvalla 2014-06-06Lastbilsolycka Tibro 2014-06-05Lastbilsolycka Tibro 2014-06-05Oljeläckage Hjo 2014-06-04Oljeläckage från cistern Göteborg 2014-06-04Oljeläckage från cistern Göteborg 2014-06-04Läckage trafo.olja Trollhättan 2014-06-04Dieselläckage från lastbil Gåre Orust 2014-06-03Dieselläckage från lastbil Gåre Orust 2014-06-03Dieselläckage från lastbil Gåre Orust 2014-06-03Lastbilsolycka Orust 2014-06-03Lastbilsolycka Orust 2014-06-03Lastbilsbrand Uddevalla 2014-05-27Lastbilsbrand Uddevalla 2014-05-27Lastbilsbrand Uddevalla 2014-05-27Lastbilsbrand Uddevalla 2014-05-27Hydrauloljeläckage från lastbil Borås 2014-05-27Hydrauloljeläckage från lastbil Borås 2014-05-27Hydrauloljeläckage från truck Göteborg 2014-05-27Hydrauloljeläckage från truck Göteborg 2014-05-27Lastbilsolycka Hällevadsholm 2014-05-22Lastbilsolycka Hällevadsholm 2014-05-22Lastbilsolycka Hällevadsholm 2014-05-22Lastbilsolycka Hällevadsholm 2014-05-23Bensinläckage i garage Kungälv 2014-05-22Bensinläckage i garage Kungälv 2014-05-22Asfalttjära i bäck Alingsås 2014-05-22Asfalttjära i bäck Alingsås 2014-05-22Lastbilsbrand Kungsbacka 2014-05-22Lastbilsbrand Kungsbacka 2014-05-22Lastbilsbrand Kungsbacka 2014-05-22Lastbilsolycka Borås 2014-05-20Lastbilsolycka Borås 2014-05-20Lastbilsolycka Borås 2014-05-20Dieselläckage Kungälv 2014-05-20Bussolycka Limmared 2014-05-19Oljeläckage i damm Falkenberg 2014-05-16Oljeläckage i damm Falkenberg 2014-05-16Dieselläckage E6 Lackarebäck 2014-05-14Dieselläckage E6 Lackarebäck 2014-05-14Dieselläckage E6 Lackarebäck 2014-05-14Iordningställning av stolpupplag Göteborg 2014-05-14Iordningställning av stolpupplag Göteborg 2014-05-14Rengöring och hetvattentvätt trafo.kassun Vara 2014-05-12Rengöring och hetvattentvätt trafo.kassun Vara 2014-05-12Dieselläckage Gasklockan Göteborg 2014-05-09Dieselläckage Gasklockan Göteborg 2014-05-09Dieselläckage Frölunda 2014-05-09Dieselläckage Frölunda 2014-05-09Länsning av Stor Ån Välen 2014-05-07hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-05-06Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-05-06Länsning av Stor Ån Järnbrott 2014-05-01Tvättning traffo.grop Göteborg 2014-04-30Brand i byggnad 2014-04-29Brand i byggnad 2014-04-29


Brand i fastighet Sisjön Göteborg 2014-04-25Oljeläckage i dagvatten Göteborg 2014-04-24Hydrauloljeläckage Göteborg 2014-04-23Hydrauloljeläckage Göteborg 2014-04-23Oljeläckage i dagvatten Göteborg 2014-04-23Oljeläckage ut i bäck Partille 2014-04-23Oljeläckage ut i bäck Partille 2014-04-23Sanering släcksten i ställverk Värmland 2014-04-23Sanering släcksten i ställverk Värmland 2014-04-22Oljeläckage från lastbil Lerum 2014-04-10Oljeläckage från lastbil Lerum 2014-04-10Oljeläckage i bäck Varberg 2014-04-08Oljeläckage i bäck Varberg 2014-04-08Oljeläckage från trafo Rotehogen Tanum 2014-04-04Oljeläckage från trafo Rotehogen Tanum 2014-04-04Oljeläckage från trafo Ligäld Tanum 2014-04-02Läckage från buss Rosenlund Göteborg 2014-04-01Läckage från buss vid Rosenlund Göteborg 2014-04-01Hydrauloljeläckage från lastbil Åskloster 2014-03-31Hydrauloljeläckage från lastbil Åskloster 2014-03-31Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-03-29Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-03-29Oljeläckage ställverk Göteborg 2014-03-31Oljeläckage E20 Vadsjön Alingsås 2014-03-27Oljeläckage E20 Vadsjön Alingsås 2014-03-27Oljeläckage E20 Olskroken Göteborg 2014-03-25Oljeläckage E20 Olskroken Göteborg 2014-03-25Dieselläckage från buss Göteborg 2014-03-24Sanering vid oljecistern Herrljunga 2014-03-20Sanering vid oljecistern Herrljunga 2014-03-20Markprovtagning Skene 2014-03-11Lastbilsolycka Marbäck 2014-03-10Lastbilsolycka Marbäck 2014-03-10lastbilsolycka Marbäck 2014-03-10Lastbilsolycka Marbäck 2014-03-10Dieselläckage från buss Göteborg 2014-03-09Dieselläckage från buss Göteborg 2014-03-09Dieselläckage från lastbil Lindome 2014-03-06Dieselläckage från lastbil Lindome 2014-03-06Tvättning släcksten vid trafo.kassun Vänersborg 2013-03-05Oljeläckage från järnvägsvagn Göteborg 2014-03-04Lastbilsolycka E20 Ribbingsberg 2014-03-04Lastbilsolycka E20 Ribbingsberg 2014-03-04Lastbilsolycka E 20 Ribbingsberg 2014-03-04Oljeläckage Säveån Partille 2014-03-04Oljeläckage Säveån Partille 2014-03-04Oljeläckage Säveån Partille 2014-03-04Upptagning av olja med båt Göteborg 2014-03-02Upptagning av olja med båt Göteborg 2012-03-02Utläggning av skärmläns Göteborg 2014-03-01Oljeläckage i hamnbassäng Göteborg 2014-02-28Oljeläckage i hamnbassäng Göteborg 2014-02-28Dieselläckage från lastbil 2014-02-25Dieselläckage från lastbil Torslanda 2014-02-25Hydrauloljeläckage Gunnilse 2014-02-21Hydrauloljeläckage Gunnilse 2014-02-21Hydrauloljeläckage Gunnilse 2014-02-19Hydrauloljeläckage Gunnilse 2014-02-19Oljeläckage i bäck Sörred 2014-02-19Oljeläckage i bäck Sörred 2014-02-19Läckage av trafo.olja efter åverkan Herrljunga 2014-02-19Lastbilsolycka väg 48 Borgunda 2014-02-17Lastbilsolycka väg 48 Borgunda 2014-02-17Lastbilsolycka väg 48 Borgunda 2014-02-17Sanering av frätande ämne Göteborg 2014-02-17Sanering av frätande ämne Göteborg 2014-02-17Sanering av frätande ämne Göteborg 2014-02-17Oljeläckage från lastbil Göteborg 2014-02-17Oljeläckage från lastbil Göteborg 2014-02-17Sanering kvicksilver Lysekil 2014-02-13Sanering efter oljeläckage Kinnared 2014-02-12Oljeläckage från lastbil Göteborg 2014-02-11Oljeläckage från lastbil Göteborg 2014-02-11Hetvattentvätt transformator Vänersborg 2014-02-06Sanering efter oljeläckage E20 Ardala 2014-01-31Bärgning av personbil Fiskebäck 2014-01-30Bärgning av personbil Fiskebäck 2014-01-30Bärgning av personbil Fiskebäck 2014-01-30Bärgning av personbil Fiskebäck 2014-01-30Lastbilsolycka nr 2 E6 Falkenberg 2014-01-27Lastbilsolycka nr 2 E6 Falkenberg 2014-01-27Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2014-01-27Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2014-01-27Lastbilsolycka Vänersborg 2014-01-27Lastbilsolycka Vänersborg 2014-01-27Bärgning av lastbil Borgstena 2014-01-23Bärgning av lastbil Borgstena 2014-01-23Bärgning av lastbil Borgstena 2014-01-23Sanering efter lastbilsolycka Rv.40 Grandalsmotet 2014-01-18Sanering efter lastbilsolycka Rv.40 Grandalsmotet 2014-01-18Lastbilsolycka väg 183 Borgstena 2014-01-17Lastbilsolycka väg 183 Borgstena 2014-01-17Lastbilsolycka Karls Gustav 2014-01-17Tappad skogskärra i samband med lastbilsolycka Karl Gustav 2014-01-17Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2014-01-17Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2014-01-17Lastbilsolycka E6 Stenungsund 2014-01-14Lastbilsolycka E6 Stenungsund 2014-01-14Sanering efter dieseläckage från lastbil Landvetter 2014-01-10Sanering efter dieselläckage från lastbil Landvetter 2014-01-10Sanering olja efter läckage i trafo.rum Göteborg 2014-01-09Sanering av olja efter läckage i trafo.rum Göteborg 2014-01-09Sanering efter lastbilsolycka väg 184 Skara 2014-01-02Sanering efter lastbilsolycka väg 184 Skara 2014-01-02

 

 

Händelser

2007 2002
   
   
   

 
Olyckor 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

  Till sidans topp
 

entropi SAB
Box 22041
400 72 Göteborg


.E-post: info@entropi.se
.
Tel: 031-50 88 55
Fax: 031-51 10 92


 

.
© Alla rättigheter förbehålls Entropi SAB
Det är strikt förbjudet att kopiera eller sprida
bilder och filmer utan tillstånd från Entropi SAB.