.

 

 

 

Händelser 2015

Larmnummer 020 - 38 39 00

  V�rt f�retag har Trippel-A, den h�gsta kreditratingen i Soliditets v�rderingssystem, som baseras p� cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift �r dagsf�rsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

 
Välkommen!
________________
Vi finns som resurs för Räddningstjänsten vid
trafikolyckor med tunga fordon inblandade och i
samband med akuta saneringsarbeten.
I samverkan med Försäkringsbranshens Restvärdesräddning


Lastbilsolycka Mölnlycke 2015-12-23Lastbilsolycka Mölnlycke 2015-12-23Lastbilsolycka Mölnlycke 2015-12-23hydrauloljeläckage Tjörn 2015-12-21Hydrauloljeläckage Tjörn 2015-12-21Tappad grävmaskin Kungälv 2015-12-21Tappad grävmaskin Kungälv 2015-12-21Tappad grävmaskin Kungälv 2015-12-21Oljeläckage Mölnlycke 2015-12-18Oljeläckage Mölnlycke 2015-12-18Flyttning av transformator Göteborg 2015-12-17Flyttning av transformator Göteborg 2015-12-17Oljeläckage transformator Ulricehamn 2015-12-15Oljeläckage tranformator Ulricehamn 2015-12-15Lastbilsolycka Alingsås 2015-12-15Lastbilsolycka Alingsås 2015-12-15Brand i lastbil Göteborg 2015-12-15Brand i lastbil Göteborg 2015-12-13Dieselläckage Göteborg 2015-12-12Dieselläckage Göteborg 2015-12-12Lastbilsolycka väg 154 Falkenberg 2015-12-11Lastbilsolycka väg 154 Falkenberg 2015-12-11Lastbilsolycka väg 154 Falkenberg 2015-12-11Bensinläckage från tankbil Hyltebruk 2015-12-09Bensinläckage från tankbil Hyltebruk 2015-12-09Hydrauloljeläckage Kortedala 2015-12-08Brand i trailer E6 Tanumshede 2015-12-02Brand i trailer E6 Tanumshede 2015-12-02Lastbilsolycka Rv.40 Rångedala 2015-11-30Lastbilsolycka Rv 40 Rångedala 2015-11-30Vältning med grävmaskin Kungälv 2015-11-30Hydraloljeläckage Alingsås 2015-11-28Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-11-27Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-11-27Oljeläckage Orust 2015-11-25Hydrauloljeläckage Säve 2015-11-24Oljespill Ellös Orust 2015-11-22Oljeläckage Göteborg 2015-11-20Oljeläckage Göteborg 2015-11-20Lastbilsolycka E6 Mölndal 2015-11-19Lastbilsolycka E6 Mölndal 2015-11-19Oljeläckage från lastbil Göteborg 2015-11-13Lastbilsolycka Lindome 2015-11-10Lastbilsolycka Lindome 2015-11-10Sanering Dalsjöfors 2015-11-10Sanering Dalsjöfors 2015-11-10Lastbilsolycka E20 Lerum 2015-11-09Lastbilsolycka E20 Lerum 2015-11-09Lastbilsolycka E20 Lerum 2015-11-09Dieselläckage från lastbil Göteborg 2015-11-09Dieselläckage från lastbil Göteborg 2015-11-09Diieselläckage från lastbil Göteborg 2015-11-09Dieselläckage Göteborg 2015-11-08Lastbilsolycka Mjöbäck 2015-11-06Lastbilsolycka Mjöbäck 2015-11-06Lastbilsolycka väg 26 Hyltebruk 2015-11-03Lastbilsolycka väg 26 Hyltebruk 2015-11-05Latsbilsolycka väg 26 Hyltebruk 2015-11-05Lastbilsolycka väg 26 Hyltebruk 2015-11-05Rening oljeförorenat vatten Göteborg 2015-11-03Sanering tallolja Göteborg 2015-10-29Sanering tallolja Göteborg 2015-10-29Dieselläckage Herrljunga 2015-10-29Dieselläckage Herrljunga 2015-10-29Oljeläckage Göteborg 2015-10-28Lastbilsolycka rv.40 Kallebäck 2015-10-22Lastbilsolycka rv.40 Kallebäck 2015-10-22Lastbislolycka Seglora 2015-10-26Lastbilsolycka Seglora 2015-10-26Lastbilsolycka Göteborg 2015-10-22Sanering av markområde Göteborg 2015-10-20Tätning av dieselläcka på tankbil Lidköping 2015-10-15Slamsugning av dagvattenkassun Göteborg 2015-10-13Brand i grävmaskin Kungälv 2015-10-12Brand i båt Göteborg 2015-10-12Brand i båt Göteborg 2015-10-12Dieselläckage Ljung 2015-10-10Vält grävmaskin Hönö 2015-10-09Läckage av propylenglykol Orust 2015-10-09Oljeutsläpp i dagvattenledning Göteborg 2015-10-08Oljeläckage Orust 2015-10-07Oljeläckage Orust 2015-10-07Dieselläckage Orust 2015-10-03Dieselläckage Orust 2015-10-03Toppsugning av vattenyta i damm Göteborg 2015-10-02Lastbilsolcyka tallolja Göteborg 2015-10-02Lastbilsolycka tallolja Göteborg 2015-10-02Lastbilsolycka tallolja Göteborg 2015-10-02Lastbilsolycka tallolja Göteborg 2015-10-02Slam i dagvatten damm Göteborg 2015-10-01Oljeläckage från lastbil Alingsås 2015-09-24Upptagning av diesel med skimmer Göteborg 2015-09-24Dieselläckage i damm Göteborg 2015-09-23Stulen oljecistern Ulricehamn 2015-09-19Stulen oljecistern Ulricehamn 2015-09-19Dieselläckage Göteborg 2015-09-18Hydrauloljeläckage Varberg 2015-09-18Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-09-17Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-09-17Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-09-17Lastbilsvältning Tanum 2015-09-16Lastbilsvältning Tanum 2015-09-16Lastbilsvältning Tanum 2015-09-16Lastbilsvältning Tanum 2015-09-16Oljeläckage från lastbil Göteborg 2015-09-15Oljeläckage från lastbil Göteborg 2015-09-15Bärgning av båt Kungsbackafjorden 2015-09-13Bärgning av båt Kungsbacka fjorden 2015-09-13Dieselläckage från lastbil Kungälv 2015-09-10Lastbilsolycka Härryda 2015-09-10Lastbilsolycka Alingsås 2015-09-09Lastbilsolycka Alingsås 2015-09-09Lastbilsolycka Alingsås 2015-09-09Hetvattentvätt av oljiga stenar Torslanda 2015-09-09Upptagning av olja med skimmer vid sjunken båt Göteborg 2015-08-31Oljeläckage Orust 2015-08-28Dieselläckage Orust 2015-08-28Dieselläckage efter lastbilsolycka Lilla Edet 2015-08-27
Dieselläckage efter lastbilsolycka Lilla Edet 2015-08-27Tvättning efter syraläckage Göteborg 2015-08-27Tvättning efter syraläckage Göteborg 2018-08-27Sjunken båt Lilla Bommen Göteborg 2015-08-26Sjunken båt Lilla Bommen Göteborg 2015-08-26Sjunken båt Lilla Bommen Göteborg 2015-08-26Sjunken båt Lilla Bommen Göteborg 2015-08-26Dieselläckage från tankbil Bollebygd 2015-08-26Dieselläckage från lastbil Göteborg 2015-08-26Dieselläckage från lastbil Göteborg 2015-08-26Oljeläckage från lastbil Göteborg 2015-08-25Dieselläckage från lastbil i Spekeröd 2015-08-21Dieselläckage från lastbil i Spekeröd 2015-08-21Dieselläckage från lastbil i Spekeröd 2015-08-21Hydrauloljeläckage från lastbil Överlida 2015-08-21Hydrauloljeläckage från lastbil Överlida 2015-08-21Hydraulojeläckage från lastbil Överlida 2015-08-21Oljespill på vägbana Göteborg 2015-08-20Oljespill på vägbana Göteborg 2015-08-20Oljespill på vägbana Göteborg 2015-08-20Oljespill på parkering Göteborg 2015-08-19Oljespill på parkering Göteborg 2015-08-19Lastbilsolycka Ubbhult 2015-08-14Lastbilsolycka Ubbhult 2015-08-14Lastbilsolycka Ubbhult 2015-08-14Hydrauloljeläckage från lastbil Varberg 2015-08-13Trafikolycka personbil Göteborg 2015-08-12Trafikolycka personbil Göteborg 2015-08-12Tappad pall med färg Göteborg 2015-08-11Tappad pall med färg Göteborg 2015-08-11Lastbilsolycka väg 27 Limmared 2015-08-11Lastbilsolycka väg 27 Limmared 2015-08-11Lastbilsolycka väg 27 Limmared 2015-08-11Flygplanshaveri Varberg 2015-08-07Flygplanshaveri Varberg 2015-08-07Sanering av färg Danmarksterminalen 2015-08-07Brand i lastbil E6 Göteborg 2015-08-05Brand i lastbil E6 Göteborg 2015-08-05Brand i lastbil E6 Göteborg 2015-08-05Dieselläckage E45 Surte 2015-07-28Dieselläckage E45 Surte 2015-07-28Dieselläckage på E45 Surte 2015-07-28Brand i bil Göteborg 2015-07-21Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-07-20Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-07-20Trafikolycka personbil Åsarp 2015-07-15Trafikolycka personbil Åsarp 2015-07-15Trafikolycka personbil Åsarp 2015-07-15Sanering efter kabelbrännare Göteborg 2015-07-15Sanering efter kabelbrännare Göteborg 2015-07-15Hetvattentvätt Göteborg 2015-07-14Rening av vatten trafo.kassun 2015-07-09Bil i pool Borås 2015-07-07Bil i pool Borås 2015-07-07Lastbilsolycka väg 172 Ödskölt 2015-07-04Lastbilsolycka väg 172 Ödskölt 2015-07-04Lastbilsolycka väg 172 Ödskölt 2015-07-04Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2015-07-04Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2015-07-04Lastbilsolycka väg 47 Falköping 2015-07-03Lastbilsolycka väg 47 Falköping 2015-07-03Dieselläckage Nol 2015-07-01Dieselläckage Nol 2015-07-01Hydrauloljeläckage Torslanda 2015-06-30Hydrauloljeläckage Torslanda 2015-06-30Sanering filmjölk Höhsbo 2015-06-30Bussolycka väg 171 Hallinden 2015-06-29Bussolycka väg 171 Hallinden 2015-06-29
Bussolycka väg 171 Hallinden 2015-06-29Bussolycka väg 171 Hallinden 2015-06-29Hydrauloljeläckage från grävmaskin efter åverkan Halmstad 2015-06-26Hyrauloljeläckage från grävmaskin efter åverkan Halmstad 2015-06-26Lastbilsolycka väg 181 Floby 2015-06-24Lastbilsolycka väg 181 Floby 2015-06-24Sanering efter kabelbränning Tuve 2015-06-24Sanering efter kabelbränning Tuve 2015-06-24Läckage servoolja från buss Göteborg 2015-06-23Läckage servoolja från buss Göteborg 2015-06-23Dieselläckage från lastbil Fristad 2015-06-17Dieselläckage från lastbil Fristad 2015-06-17Dieselläckage från lastbil Fristad 2015-06-17Hydrauloljeläckage Sisjön 2015-06-16Hydrauloljeläckage Sisjön 2015-06-16Dieselstöld från lastbil Partille 2015-06-15Dieselstöld från lastbil Partille 2015-06-15Dieselstöld från lastbil Partille 2015-06-15Hetvattentvätt av katastrofbassäng Stenungsund 2015-06-15Hetvattentvätt av katastrofbassäng Stenungsund 2015-06-15Oljeläckage från traktor Kville 2015-06-15Oljeläckage från traktor Kville 2015-06-15Bensinläckage i båt Göteborg 2015-06-12Brand i byggnad Borås 2015-06-11Brand i byggnad Borås 2015-06-11Brand i byggnad Borås 2015-06-11Brand i personbil Kungälv 2015-06-11Brand i personbil Kungälv 2015-06-11Oljeläckage från lastbil Göteborg 2015-06-08Oljeläckage Göteborg 2015-06-05Oljeläckage Göteborg 2015-06-05Oljeläckage Göteborg 2015-06-05Rening av vatten i trafo.kassun Skaraborg 2015-06-04Oljeläckage från buss Göteborg 2015-06-04Lastbilsolycka E20 Nääs 2015-06-03Lastbilsolycka E20 Nääs 2015-06-03Lastbilsolycka E20 Nääs 2015-06-03Sanering av batterisyra Torslanda 2015-06-03Oljeläckage Göteborg 2015-06-03Oljeläckage Göteborg 2015-06-03Sanering olja i bäck Marstrand 2015-06-01Lastbilsolycka Göteborg 2015-05-27Lastbilsolycka Göteborg 2015-05-27Lastbilsolycka Göteborg 2015-05-27Brand i byggnad Tranemo 2015-05-22Brand i byggnad Tranemo 2015-05-22Åverkan transformator Marstrand 2015-05-21Åverkan på transformator Marstrand 2015-05-21Åverkan på tranformator Marstrand 2015-05-21Åverkan transformator Marstrand 2015-05-21Oljeläckage från buss Göteborg 2015-05-18Oljeläckage från buss Göteborg 2015-05-18
TVättning av järnvägsvagn Kristinehamn 2015-05-18Oljespill på vägbana Mölnlycke 2015-05-18Oljespill på vägbana Mölnlycke 2015-05-18Brand i byggnad Strömstad 2015-05-16Brand i byggnad Strömstad 2015-05-16Brand i byggnad Strömstad 2015-05-16Lastbilsolycka Herrljunga 2015-05-13Lastbilsolycka Herrljunga 2015-05-13Lastbilsolycka Herrljunga 2015-05-13Länsning av vatten ur tillfälliga kassuner Mellerud 2015-05-13Oljeläckage i lagerhall Göteborg 2015-05-13Oljeläckage i lagerhall Göteborg 2015-05-13Hetvattentvätt kaj Halmstad 2015-05-12Hetvattentvätt kaj Halmstad 2015-05-12Hydrauloljeläckage Orust 2015-05-09Hydrauloljeläckage Orust 2015-05-09Brand i lastbil Härryda 2015-05-08Brand i lastbil Härryda 2015-05-08Oljeläckage i byggnad Vänersborg 2015-05-06Oljeläckage i byggnad Vänersborg 2015-05-06Oljeläckage Orust 2015-05-06Oljeläckage Orust 2015-05-06Lastbilsolycka Hamburgsund 2015-05-06Lastbilsolycka Hamburgsund 2015-05-06Lastbilsolycka Hamburgsund 2015-05-06Lastbilsolycka Hamburgsund 2015-05-06Sanering av rödbetssallad Mölndal 2015-05-05Sanering av rödbetssallad Mölndal 2015-05-05Brand i buss Härryda 2015-05-04Brand i buss Härryda 2015-05-04Brand i buss Härryda 2015-05-04Brand i buss Härryda 2015-05-04Brand i byggnad Kungälv 2015-05-01Brand i byggnad Kungälv 2015-05-01Brand i byggnad Kungälv 2015-05-01Lastbilsolycka Veddige 2015-04-30Lastbilsolycka Veddige 2015-04-30Lastbilsolycka Veddige 2015-04-30Hetvattentvätt av trafo.kassun 2015-04-30Hetvattentvätt av trafo.kassun 2015-04-30Dieselläckage från lastbil Göteborg 2015-04-29Dieselläckage från lastbil Göteborg 2015-04-29Personbilsolycka Stigen 2015-04-29Brand i villa Mölndal 2015-04-28Brand i villa Mölndal 2015-04-28Sugning av släcksten i kassun 2015-04-27Sugning släcksten i kassun 2015-04-27Lastbilsolycka Uddevalla 2015-04-24Lastbilsolycka Uddevalla 2015-04-24Oljeläckage från buss Göteborg 2015-04-24Oljeläckage från buss Göteborg 2015-04-24Oljeläckage från buss Göteborg 2015-04-24Rening av vatten i kassun 2015-04-23Dieselläckage efter lastbilsolycka Lidköping 2015-04-22Dieselläckage efter lastbilsolycka Lidköping 2015-04-22Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-04-21Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-04-21Urspårning med lok Partille 2015-04-20Urspårning med lok Partille 2015-04-20Urspårning med lok Partille 2015-04-20Tappad kyltrailer Göteborg 2015-04-16Tappad kyltrailer Göteborg 2015-04-16Dieselläckage från kyltrailer 2015-04-16Dieselläckage Tanumshede 2015-04-15Dieselläckage Tanumshede 2015-04-15Dieselläckage Tanumshede 2015-04-15Sanering efter oljeläckage Göteborg 2015-04-15Sanering efter oljeläckage Göteborg 2015-04-15Rengöring gammal oljekassun Skövde 2015-04-15Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-04-14Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-04-14Brand i bilar Opaltorget 2015-04-12Brand i bilar Opaltorget 2015-04-12Hydrauloljeläckage från lastbil Särö 2015-04-09Dieselläckage Älvängen 2015-04-04Dieselläckage Älvängen 2015-04-04Sandning efter oljespill på vägbana Lerum 2015-04-01Brand i ÅVC Fristad 2015-04-01Brand i ÅVC Fristad 2015-04-01Brand i ÅVC Fristad 2015-04-01Rivning av betongkaj Göteborg 2015-04-01Hydrauloljeläckage väg 157 Marbäck 2015-03-31Hydrauloljeläckage väg 157 Marbäck 2015-03-31Dieselläckage från lastbil E6 Kungsbacka 2015-03-30Dieselläckage från lastbil E6 Kungsbacka 2015-03-30Diesaelläckage från lastbil E6 Kungsbacka 2015-03-30Oljeläckage Skogsmaskin Svenljunga 2015-03-27Oljeläckage Skogsmaskin Svenljunga 2015-03-27Oljeläckage personbilsolycka Lerum 2015-03-27Lastbilsolycka Ödsmålsbron 2015-03-26Lastbilsolycka Ödsmålsbron 20154-03-26Lastbilsolycka Ödsmålsbron 2015-03-26Oljeläckage rastplats Alingsås 2015-03-26Länspumpning av båt Göteborg 2015-03-25Länspumpning av båt Göteborg 2015-03-25Lastbilsolycka Kinnahult 2015-03-23Lastbilsolycka Kinnahult 2015-03-23Lastbilsolycka Lilla Edet 2015-03-23Lastbilsolycka Lilla Edet 2015-03-23Lastbilsolycka Lilla Edet 2015-03-23Brand i lastbilar Uddevalla 2015-03-22Brand i lastbilar Uddevalla 2015-03-22Brand i lastbilar Uddevalla 2015-03-22Byte oljeavskiljare 2015-03-19Byte oljeavskiljare Göteborg 2015-03-19Oljeläckage från stolptrafo. Hillerstorp 2015-03-17Oljeläckage Kungsbacka ån 2015-03-17Oljeläckage Kungsbacka ån 2015-03-17Oljeläckage från båt Göteborg 2015-03-16Oljeläckage från båt Göteborg 2015-03-16Oljeläckage Göteborg 2015-03-16Oljeläckage Göteborg 2015-03-16Lastbilsolycka Gråbo 2015-03-16Lastbilsolycka Gråbo 2015-03-16Lastbilsolycka Gråbo 2015-03-16Slamsugning dagvattenledning Göteborg 2015-03-16Slamsugning dagvattenledning Göteborg 2015-03-16Spårvagnsolycka Göteborg 2015-03-13Spåvagnsolycka Göteborg 2015-03-13Spårvagnsolycka Göteborg 2015-03-13Spårvagnsolycka Göteborg 2015-03-13Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-03-12Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-03-11Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-03-11Dieselläckage Göteborg 2015-03-11Dieselläckage Göteborg 2015-03-11Kontroll av olja i bäck Torslanda 2015-03-10Brand i bilar Göteborg 2015-03-08Brand i bilar Göteborg 2015-03-08Tömning av olja från transformator Göteborg 2015-03-06Tömning av olja från transformator Göteborg 2015-03-06Sanering efter lastbilsolycka E20 Mariestad 2015-03-04Sanering efter lastbilsolycka E20 Marioestad 2015-03-04Sanering efter lastbilsolycka E20 Mariestad 2015-03-04Sanering efter bensinläckage Mölndal 2015-03-03Sanering efter bensinläckage Mölndal 2015-03-03Sanering efter bensinläckage Mölndal 2015-03-03Oljeläckage Munkedal 2015-03-03Oljeläckage Munkedal 2015-03-03Oljeläckage Munkedal 2015-03-03Rengöring av trafo.grop Olofstorp 26015-03-02Sanering efter oljeläckage Sexdrega 2015-02-27Sanering efter oljeläckage Sexdrega 2015-02-27Inlänsning av gammal båt Göteborg 2015-02-27Hetvattentvätt efter kemläckage Göteborg 2015-02-26Hetvattentvätt efter kemläckage Göteborg 2015-02-26Sanering efter oljeläckage Billingsfors 2015-02-25Sanering efter oljeläckage Billingsfors 2015-02-25Sanering av olja Härryda 2015-02-25Sanering av olja Härryda 2015-02-25Sanering av olja på vägbana Göteborg 2015-02-25Sanering av olja på vägbana Göteborg 2015-02-25Mindre oljeläckage Säveån 2015-02-23Mindre oljeläckage Säveån 2015-02-23Förberedelse för att åka båt 2015-02-22Upptagning läns Göteborg 2015-02-22
Upptagning av läns Göteborg 2015-02-22Länspumpning av gammal båt Göteborg 26015-02-22Länspumpning av gammal båt Göteborg 2015-02-22Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2015-02-22Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2015-02-22Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2015-02-22Oljeläckage Göteborg 2015-02-20Oljeläckage Göteborg 2015-02-20Uppsamling av bentonit i vatten Göteborg 2015-02-19Uppsamling av bentonit i vatten Göteborg 2015-02-19Sanering efter lastbilsolycka E20 Götene 2015-02-18Sanering efter lastbilsolycka E20 Götene 2015-02-18Sanering efter personbilsolycka Kungälv 2015-02-17Hetvattentvätt av plattyta Göteborg 2015-02-16Hetvattentvätt av plattyta Göteborg 2015-02-16Rengöring av uppsamlingskar Vara 2015-02-16Rengöring av uppsamlingskar Vara 2015-02-16Kontroll av eventuellt oljeläckage Göteborg 2015-02-15Oljeläckage från stolptransformator Uddevalla 20125-02-13Oljeläckage från stolptransformator Uddevalla 2015-02-13Oljeläckage från lastbil Göteborg 2015-02-13Oljeläckage från lastbil Göteborg 2015-02-13Inlänsning av gammal fiskebåt Göteborg 2015-02-10Inlänsning av gammal fiskebåt Göteborg 2015-02-10Sanering av diesel efter lastbilsolycka Kungälv 2015-02-07Sanering av diesel efter lastbilsolycka Kungälv 2015-02-07Lastbilsolycka Alingsås 2015-02-04Lastbilsolycka Alingsås 2015-02-04Lastbilsolycka Alingsås 2015-02-04Lastbilsolycka Alingsås 2015-02-04Oljeläckage i bäck Lerum 2015-01-28Oljeläckage i källare Svenljunga 2015-01-28Oljeläckage i källare Svenljunga 2015-01-28Oljeläckage Öckerö 2015-01-22Oljeläckage Öckerö 2015-01-22Oljeläckage Öckerö 2015-01-22Lastbilsolycka E6 Fjärås 2015-01-21Lastbilsolycka E6 Fjärås 2015-01-21Lastbilsolycka E6 Fjärås 2015-01-21Lastbilsolycka E45 Erikstad 2015-01-20Lastbilsolycka E45 Erikstad 2015-01-20Lastbilsolycka E45 Erikstad 2015-01-20Oljeläckage från transformator Fjärås 2015-01-20Oljeläckage från transformator Fjärås 2015-01-20Trafikolycka Ekarp Falköping 2015-01-20Trafikolycka Ekarp Falköping 2015-01-20Trafikolycka Herrljunga 2015-01-18Trafikolycka Herrljunga 201-01-18Sanering av förorenad jord Göteborg 2015-01-14Sanering av fororenad jord Göteborg 2015-01-14Lastbilsolycka väg 42 Tämta 2015-01-13Lastbilsolycka väg 42 Tämta 2015-01-13Lastbilsolycka väg 42 Tämta 2015-01-13Lastbilsolycka E45 Mellerud 2015-01-13Lastbilsolycka E45 Mellerud 2015-01-13Lastbilsolycka E45 Mellerud 2015-01-13Lastbilsolycka väg 153 Varberg 2015-01-12Lastbilsolycka väg 153 Varberg 2015-01-12Lastbilsolycka väg 153 Varberg 2015-01-13Lastbilsolycka väg 153 Varberg 2015-01-13Lastbilsolycka E6 Ljungskile 2015-01-12Lastbilsolycka E6 Ljungskile 2015-01-12Lastbilsolycka E6 Ljungskile 2015-01-12Lastbilsolycka E6 Ljungskile 2015-01-12Översvämning i lagerlokal Göteborg 2015-01-11Översvämning i lagerlokal Göteborg 2015-01-11Översvämning i lagerlokal Göteborg 2015-01-11Läckage från transformator Göteborg 2015-01-09Läckage från tranformator Göteborg 2015-01-09Rening av oljeförorenat grundvatten Stenungsund 2015-01-06Rening oljeförorenat grundvatten Stenungsund 2015-01-06Länsning av gammal båt Göteborg 2015-01-05Länsning av gammal båt Göteborg 2015-01-05

 

 

Händelser

2007 2002
   
   
   

 
Olyckor 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

  Till sidans topp
 

entropi SAB
Box 22041
400 72 Göteborg


.E-post: info@entropi.se
.
Tel: 031-50 88 55
Fax: 031-51 10 92


 

.
© Alla rättigheter förbehålls Entropi SAB
Det är strikt förbjudet att kopiera eller sprida
bilder och filmer utan tillstånd från Entropi SAB.