FACE-Mobil

Våra reningsverk är utrustade med dieseldrivna elverk och används ofta i samband med larm via SOS vid akuta saneringsuppdrag

face1

FACEAVSKILJARE 1

  • Mobil vattenrening
  • Kapacitet upp till 9m3 /timma
  • Testad och typgodkänd av SP
  • Renar ner till 2 mg/liter
face2

FACEAVSKILJARE 2

  • Renar olja, PAH, PCB, lösningsmedel, kemikalier
  • Renar till dricksvattenkvalitet
    < 0,01 mg/l
  • Kapacitet upp till 2m3/timma
  • Slutsteg aktivt kol