Float Absorb
 • FA är ett torvgranulat som har behandlats termiskt
 • Torven upphettas till ca 300 grader och strax före den börjar brinna avbryts processen
 • Torven utvecklar då ett harts som täcker hela granulatens yta
 • Detta harts absorberar ej vatten utan enbart oljeprodukter
 • När olje-förorenat vatten passerar genom FA absorberas enbart oljan (petroleum) och släpper endast igenom det
  renade vattnet
 • FA granulaten ändrar sin färg
  från brun till svart när den
  är mättad av olja
Bild5
Bild6